Wat is een crediteur?

AlgemeenVoor het laatst bijgewerkt op Juli 6, 2021

Crediteur – Wat is een crediteur?

Een crediteur is een entiteit, een bedrijf of een persoon van juridische aard die goederen, diensten of een geldelijke lening heeft verstrekt aan een debiteur

Een term gebruikt in de boekhouding, ” crediteur ” verwijst naar de partij die een product, dienst of lening heeft geleverd, en geld verschuldigd is door één of meerdere debiteuren.

Een debiteur is het tegenovergestelde van een crediteur – het verwijst naar de persoon of entiteit die geld verschuldigd is.

Zodra een crediteur de goederen/dienst heeft geleverd, wordt de betaling verwacht op een latere datum (die meestal vooraf is overeengekomen).

Eenvoudig gezegd: de relatie debiteur-crediteur is complementair aan de relatie klant-leverancier.

Verschillende soorten crediteuren

In het algemeen is een crediteur een leverancier: een persoon, organisatie of andere entiteit die als bedrijf een product of dienst verkoopt.

Dit betekent dat alle detailhandelaren crediteuren zijn omdat zij producten of diensten verkopen.

De term “crediteur” wordt echter over het algemeen alleen gebruikt in de boekhouding, om te verwijzen naar gevallen waarin er sprake is van een klant-leverancierrelatie op langere termijn.

Een ander voorbeeld van een debiteur/crediteur-relatie is wanneer u een lening aangaat om uw huis te kopen. Dan bent u als huiseigenaar een debiteur, terwijl de bank die uw hypotheek heeft de crediteur is.

In het algemeen geldt dat als een persoon of entiteit geld heeft geleend, deze een crediteur is.

Gewoonlijk heeft elke crediteur een specifieke overeenkomst met zijn debiteuren over de betalingsvoorwaarden en kortingen.

MIn deze webinar zetten wij uiteen wat de financieringsmogelijkheden zijn en hoe je dit eenvoudig kunt realiseren.

Webinar: Financierings-mogelijkheden voor Offshore Energy en Dredging markt

GRATIS WEBINAR

Zekerheid van de crediteur

Afhankelijk van het feit of de crediteur een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is, kan een soort onderpand worden verlangd.

Zekerheden bieden een soort garantie voor het geval dat het verschuldigde bedrag niet kan worden betaald. Sommige soorten crediteuren kunnen ook beperkingen opleggen aan activa.

Bijvoorbeeld: als onderneming A een lening voor een klein bedrijf aangaat bij de bank, eist de bank dat er onderpand wordt verstrekt voordat de lening wordt goedgekeurd.

Dit onderpand kan bijvoorbeeld bestaan uit een auto, in het bedrijf gebruikte apparatuur, onroerend goed of juwelen.

De bank zou ook een pandrecht kunnen vestigen op de activa van de onderneming, wat betekent dat onderneming A geen activa zou kunnen verkopen voordat zij het aan de bank verschuldigde bedrag heeft betaald.

Dit soort gerechtelijke stappen biedt de crediteur zekerheid voor het geval de debiteur niet in staat is te betalen.

Als crediteur is het belangrijk om verschuldigde betalingen op te volgen, vooral als ze achterstallig worden. Met factoring bijvoorbeeld, kunt u de aan uw onderneming verschuldigde betalingen bekijken en opvolgen.

U kunt gemakkelijk herinneringsbrieven versturen naar klanten die te laat zijn met hun betalingen en desgewenst een boete aanrekenen.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap