Wat is de winstmarge?

Eigen vermogenVoor het laatst bijgewerkt op April 6, 2020

De winstmarge toont de winstgevendheid van een product, dienst of bedrijf. Het is het percentage van de omzet dat overblijft nadat alle bijbehorende kosten zijn afgetrokken. Hoe hoger het percentage, hoe winstgevender het bedrijf.

De winstmarge is een belangrijke financiële ratio voor het monitoren van de gezondheid van je bedrijf.

Er zijn twee soorten winstmarges die nuttig zijn voor ondernemers:

  1. Brutowinstmarge
  2. Nettowinstmarge

Laten we eerst de brutowinstmarge bekijken.

Hoe bereken je de brutowinstmarge?

De brutowinstmarge vertelt je de relatie tussen de omzet (ex BTW) en de brutowinst. Met andere woorden, de brutowinstmarge is dat deel dat je overhoudt na betaling van de directe kosten voor het maken/inkopen/leveren van je product en/of service (Cost of Goods Sold, of COGS).

Voor elk bedrijf is de berekening in de basis hetzelfde, echter zijn deze aangepast naar branche kenmerken. Voor een handelsbedrijf is de brutowinstmarge het verschil van inkoopprijs en verkoopprijs van de goederen. Terwijl voor een uitzendbureau de brutowinstmarge wordt berekend door het verschil tussen de kosten en opbrengsten van arbeid.

De brutowinstmarge rekent u dan vervolgens uit door de brutowinst te relateren aan de totale omzet (ex BTW):

Brutowinstmarge ratio = Brutowinst / Omzet

Hoe bereken je de nettowinstmarge?

Om uw nettowinstmarge te berekenen heb je het netto-inkomen van uw bedrijf nodig, ofwel de nettowinst. De nettowinst is het bedrag dat overblijft nadat je alle andere kosten hebt afgetrokken van de brutowinstmarge.

Deze overige kosten zijn veelal de indirecte kosten zoals huisvesting, auto’s. marketing, rente lasten, etc. De nettowinstmarge reken je dan vervolgens uit door de nettowinst te relateren aan de totale omzet (ex BTW):

Nettowinstmarge ratio = netto winst / opbrengst

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Nettowinstmarge vs. brutowinstmarge

Hoewel de nettowinstmarge en de brutowinstmarge beide de winstgevend aangeven, doen ze dat op verschillende manieren en moeten ze niet door elkaar worden gebruikt.

De nettowinstmarge laat zien hoe winstgevend je product, dienst of bedrijf is na aftrek van zowel directe als indirecte kosten. Met andere woorden, de nettowinstmarge vertelt u hoe winstgevend uw hele bedrijf is.

De brutowinstmarge toont u hoe winstgevend je producten/diensten zijn na aftrek van alleen de directe kosten. Dat wil zeggen, het vertelt je hoe goed de prijsstrategie (inkoop vs verkoop) je geld oplevert, maar niet hoe je interne bedrijfsvoering de winst beïnvloedt.

Een gezonde winstmarge

Beleggers en financiële instellingen vergelijken graag de winstmarges van jaar tot jaar. Waarom? Een stabiele positieve winstmarge betekent dat er genoeg resultaat wordt gemaakt om positieve reserves te kweken en of de onderneming in de kern een gezonde financiële omzet heeft.

Dat de winstreserves wel of niet (kunnen) worden aangewend voor bijvoorbeeld uitkering van dividenden en/of aflossing van de schulden is natuurlijk weer een ander vraagstuk. Deze vraagstukken kunnen overigens niet los worden gezien van de cashflow van de onderneming.

Over het onderwerp cashflow zullen wij meer aandacht schenken in een van onze volgende blogs.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap