Wat is de wettelijke betalingstermijn van facturen?

Voor het laatst bijgewerkt op Juni 21, 2022

Volgens de Nederlandse wet is de betalingstermijn voor facturen aan bedrijven 30 dagen. Bedrijven mogen ook een kortere of langere betalingstermijn met elkaar afspreken (in een specifieke overeenkomst of via algemene voorwaarden), maar die betalingstermijn mag nooit langer zijn dan 60 dagen.

Nederlandse overheden moeten betalen binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur. De Nederlandse wet kent geen wettelijke betalingstermijn voor facturen aan consumenten.

Je mag dus zelf de betalingstermijn voor consumenten bepalen. Dit moet wel een redelijke termijn zijn. Een termijn van 14 dagen wordt in Nederland meestal als redelijk beschouwd.

Uw debiteur identificeren en contacteren

Afhankelijk van uw relatie met de debiteur, is het vaak verstandig om eerst telefonisch contact op te nemen met uw Nederlandse debiteur als u zich zorgen maakt over de betaling van een factuur.

Een andere eerste stap zou misschien onnodig agressief zijn, en de commerciële relatie kunnen schaden.

Als uw debiteur een Nederlands bedrijf is, bel dan bij voorkeur iemand die bevoegd is het bedrijf te vertegenwoordigen. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat wie dat is.

Volgens de Nederlandse wet is het niet altijd toegestaan om uw eigen telefoongesprekken op te nemen zonder voorafgaande toestemming van de andere partij.

Als je later echter een transcriptie van de opname (of de geluidsopname zelf) als bewijs in een gerechtelijke procedure wilt gebruiken, zal de burgerlijke rechter dit waarschijnlijk toestaan.

Stuur een betalingsherinnering naar de debiteur

Een betalingsherinnering is een eerste formele stap in uw incassotraject als u nog geen betaling heeft ontvangen binnen de afgesproken termijn.

Deze betalingsherinnering is een vriendelijke herinnering die u enkele dagen na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verstuurt. Vermeld dat je bij uitstel van betaling vertragingsrente en kosten in rekening zult brengen.

U bent hiertoe echter niet verplicht en u kunt de incassoprocedure volgen die in uw eventuele algemene voorwaarden is beschreven.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Kom tot een betalingsregeling

Het is niet verstandig om meteen een betalingsregeling voor te stellen aan de debiteur. Probeer eerst of uw debiteur uw factuur kan betalen, eventueel met enig uitstel.

Als blijkt dat het voor de debiteur onmogelijk is om u binnen korte tijd te betalen, kunt u een betalingsregeling afspreken.

Bevestig deze afspraak onmiddellijk aan de debiteur en spreek af dat de betalingsregeling zonder nadere aankondiging of ander bericht van uw kant vervalt als de debiteur nog steeds niet op de afgesproken tijdstippen betaalt.

Start een incassoprocedure tegen je debiteur

Als deze buitengerechtelijke pogingen falen om de vordering op je debiteur te innen, overweeg dan om een incassoprocedure in Nederland te starten (mits de Nederlandse rechter bevoegd is). Om een debiteur tot betaling te dwingen, heeft een schuldeiser een vonnis nodig.

Alleen met een vonnis kan de Nederlandse gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de goederen van de debiteur en deze vervolgens verkopen.

Om een vonnis te verkrijgen, moet een schuldeiser eerst een gerechtelijke procedure tegen de debiteur beginnen. Indien en voor zover de Nederlandse rechter bevoegd is, kan deze procedure vrij kort zijn indien de debiteur geen verweer voert.

Een dergelijke incassoprocedure in Nederland, waarin geen verweer wordt gevoerd tegen de vorderingen, duurt momenteel ongeveer 6-10 weken.

Inschakelen incassobureau, deurwaarder of incasso advocaat in Nederland

Weet u niet hoe u een dagvaarding moet schrijven of is het een zaak die door een rechtbank (niet de kantonrechter) behandeld moet worden, bijvoorbeeld omdat de vordering hoger is dan 25.000 euro?

Dan is het verstandig om een incassobureau, een deurwaarder of een incassoadvocaat in te schakelen.

Faillissement van de Nederlandse debiteur aanvragen

Betaalt uw Nederlandse debiteur uw factuur nog steeds niet ondanks al uw incasso-inspanningen? Dan kunt u overwegen om het faillissement van de Nederlandse debiteur aan te vragen.

Je kunt het faillissement van een debiteur aanvragen als hij:

  • 2 of meer schulden heeft, waarvan er één direct opeisbaar is
  • geld schuldig is aan 2 of meer schuldeisers
  • is gestopt met betalen.

Je hebt een advocaat nodig om het faillissement van uw debiteur aan te vragen bij de rechtbank. U als debiteur moet aanwezig zijn bij de zitting van de rechtbank.

De rechter beslist of uw debiteur failliet wordt verklaard of niet. Als de debiteur al failliet is verklaard, dient u uw vordering zo spoedig mogelijk in bij de door de rechtbank benoemde curator.

Wees het probleem voor

Factoring is een korte termijn financieringsinstrument dat gericht is op alle soorten ondernemingen die diensten op het gebied van beheer, administratie en insolventie garantie verlenen aan debiteuren van de kredieten die zij wensen over te dragen.

Dat wil zeggen: het bestaat uit een financieel instrument dat bedrijven gebruiken om de liquiditeit te bevorderen die hun klanten aan hen zijn verschuldigd op een termijn die ze niet aankunnen.

Het factoring bedrijf zal nu de factuur van de debiteuren innen in ruil voor een commissie, die in veel gevallen een hoge prijs wordt voor de opeenstapeling van voorwaarden die gedurende het hele proces worden opgenomen.

Factoring kan dus een goede oplossing zijn voor de relatie met je debiteuren.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap