Factoring: wat is het?

Factoring oplossingenVoor het laatst bijgewerkt op April 6, 2020

Er zijn veel manieren waarop bedrijven kunnen anticiperen op de liquiditeiten die ze nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld door te anticiperen op de inning van hun uitgestelde betalingen, zoals bijvoorbeeld de facturen van hun klanten.

Wat is factoring?

Laten we eerst eens kort herhalen wat factoring precies is.

Factoring is een korte termijn financieringsinstrument dat gericht is op alle soorten ondernemingen die diensten op het gebied van beheer, administratie en insolventie garantie verlenen aan debiteuren van de kredieten die zij wensen over te dragen.

Dat wil zeggen: het bestaat uit een financieel instrument dat bedrijven gebruiken om de liquiditeit te bevorderen die hun klanten aan hen zijn verschuldigd op een termijn die ze niet aankunnen.

Het factoring bedrijf zal nu de factuur van de debiteuren innen in ruil voor een commissie, die in veel gevallen een hoge prijs wordt voor de opeenstapeling van voorwaarden die gedurende het hele proces worden opgenomen.

Belangrijk om in gedachten te houden als u factoring toepast in uw bedrijf:

Als u de factoring service wilt gebruiken, zult u rekening moeten houden met veel van de voorwaarden die de factoringbedrijven stellen en die ons niet altijd vanaf het begin duidelijk zijn:

 • De overdrager zal een beperking hebben op zijn activiteiten.
 • Debiteuren zullen ook grenzen hebben als het gaat om het betalen. 
 • Er wordt een contract ondertekend tussen de opdrachtgever en de factormaatschappij, vervolgens wordt de debiteur op de hoogte gebracht.
 • De cedent (onderneming) stuurt zijn verrichtingen per e-mail of stuurt door middel van fysieke documentatie het vastgestelde bedrag. Dit zijn vooraf overeengekomen voorwaarden. 
 • De factoringmaatschappij beheert de gehele incasso-operatie op de vervaldatum van de facturen. Deze zal ook in de meeste gevallen alle risico’s van de niet-betalers op zich nemen. 
 • Elk bedrijf dat debiteuren genereert, heeft de mogelijkheid tot factoring. Vergeet niet om de entiteit te allen tijde te vragen naar iets dat je niet begrijpt of iets wat je niet duidelijk in het contract ziet, anders gaan de kosten omhoog. 

Soorten Factoring

Aangezien elke factoringmaatschappij op een andere manier werkt, kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de soorten factoring die we zouden kunnen gebruiken: 

Factoring zonder recourse: non-recourse factoring blijft een toewijzing van krediet om op tijd liquiditeit te verkrijgen. Wat het verschil maakt is dat in dit geval de factoringmaatschappij alle risico’s op zich neemt in geval van wanbetaling door de debiteur, zolang het maar redenen buiten de controle van de cliënt zijn.

Dit is het systeem dat het meest gebruikt wordt door bedrijven binnen al deze soorten factoring. 

Factoring met recourse: factoring met recourse ontwikkelt zich op dezelfde manier als factoring zonder recourse. Het enige dat verandert, is het risico dat de factoringmaatschappij op zich neemt.

In dit geval zal de factoringmaatschappij geen enkel risico op zich nemen en zal dit worden overgedragen aan de klant die een liquiditeitsoverschot heeft aangevraagd.

Supply Chain Financiering: dit is een andere vorm van factoring, ook wel bekend als ‘reverse factoring’. Dit systeem stelt leveranciers in staat om hun facturen te laten incasseren voor de met het bedrijf overeengekomen vervaldatum.

Er kan rekening mee gehouden worden dat er enkele overwegingen kunnen worden opgenomen bij het opstellen van het contract. Bijvoorbeeld: 

Secret Factoring: het is mogelijk om een kredietopdracht te geven, maar de voorwaarde is dat de identiteit van de klant die hierom vraagt geheim gehouden wordt.

Normaal gesproken doen bedrijven dit om het vertrouwen van hun klanten niet te verliezen en zodat ze niet denken dat ze in financiële moeilijkheden verkeren. 

Nationale Factoring: de overdracht van krediet wanneer de verzoekende onderneming en haar cliënt, die de debiteur zal zijn, in hetzelfde land wonen. 

Internationale Factoring: wanneer het bedrijf dat de financiering aanvraagt en de debiteur zich in verschillende landen bevinden. 

Het is essentieel voor elk bedrijf om het proces van zijn activiteiten te optimaliseren door middel van goed kasbeheer.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Wat bedoelen we hiermee?

Het is heel eenvoudig. Meestal wanneer bedrijven hun diensten uitvoeren, is het aan de klant om voor die dienst te betalen. Of ze het op tijd doen of niet is een andere zaak.

Veel van deze bedrijven worden geconfronteerd met onzekerheid, doordat ze moeten wachten met het innen van de facturen die ze aan hun klanten sturen, omdat deze ze nog moeten betalen. 

Met het oog op deze situatie moeten bedrijven flexibel zijn in het beheer van deze procedures en moeten de kasmiddelen die zij beheren, blijven stromen alsof zij op tijd zijn betaald. Dit is belangrijk, omdat zij die liquiditeit nodig hebben om te overleven en elke dag te blijven groeien. 

Vanwege dit liquiditeitsprobleem is het noodzakelijk dat bedrijven hulp zoeken bij bedrijven die andere vormen van financiering aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn banken of factoringbedrijven.

Daarnaast bestaan er entiteiten die diensten aanbieden zoals voorschotten op facturen of korting op promesses. Dit zijn de alternatieve financieringsplatforms, die dankzij het gebruik van technologie efficiënter werken.

Wat bedoelen we met factoring?

We kunnen factoring als volgt definiëren:

“Een korte termijn financieringsinstrument, gericht op alle soorten ondernemingen die, parallel aan de financiële dienst, andere beheers-, administratie- en garantiediensten ontwikkelen voor de insolventie van de debiteuren van de toegewezen kredieten.’’

Laten we echter eens wat dieper op de zaak ingaan, want factoring lijkt soms een complex systeem te zijn en in werkelijkheid is het dat niet. Factoring is het traditionele systeem dat bedrijven gebruiken om snel liquiditeit te verkrijgen, zowel door middel van banken als door factoringsbedrijven

Hoe financier ik mijn bedrijf door middel van factoring?

We gaan in 5 stappen uitleggen waaruit factoring bestaat en hoe factoring wordt uitgevoerd, om zo een duidelijk beeld te krijgen van hoe het werkt en zodat u dus later de verschillen met alternatieve financiering kunt zien:

 • Wanneer de onderneming (cedent) besluit om een factoring entiteit te gebruiken om financiering te verkrijgen, moet de onderneming eerst worden goedgekeurd. 
 • Vervolgens stelt de financiële instelling een maximaal kredietlimiet vast voor elk van de debiteuren van de cedent en wijst eventueel een prijs toe.
 • Er wordt een contract ondertekend tussen de financiële instelling en de cedent. De debiteuren worden op de hoogte gebracht van de overdracht van de vordering. De debiteuren zullen hun cheques, wissels of orderbriefjes dan rechtstreeks aan het factoringbedrijf bezorgen.
 • De klant ontvangt dan het voorschot op zijn facturen, volgens de voorwaarden van het eerder ondertekende contract.
 • Op de datum van betaling betaalt de klant de totale waarde van de factuur aan de financiële instelling die de inning heeft vervroegd.

Waar rekening mee gehouden moet worden bij factoring:

 • De opdrachtgever zal een limiet hebben in zijn operaties.
 • De debiteuren zullen ook grenzen hebben als het gaat om het betalen.
 • Een contract wordt ondertekend tussen de opdrachtgever en de factoringmaatschappij.
 • De cedent stuurt zijn verrichtingen per e-mail of stuurt door middel van fysieke documentatie het vastgestelde bedrag. Dit zijn vooraf overeengekomen voorwaarden. 
 • De factoringmaatschappij beheert de gehele incasso-operatie op de vervaldatum van de facturen. Deze zal in de meeste gevallen alle risico’s van de klanten die niet betalen op zich nemen.

Elk bedrijf dat debiteuren heeft, beschikt over de mogelijkheid tot factoring.

Als u dus denkt dat factoring de oplossing kan zijn die uw bedrijf nodig heeft om snel liquiditeit te verkrijgen, dan kunt u factoring proberen.

Vergeet niet dat er verschillende soorten factoring zijn en dat u daar rekening mee moet houden als u internationale factoringactiviteiten wilt verrichten, die afhangen van het type factoringbedrijf en van waar uw klanten zich bevinden.

Daarnaast zijn er echter nog vele andere manieren om het geld van uw facturen eerder te ontvangen. Dankzij alternatieve financieringsvormen die de nieuwe innovatieve platforms bieden, kunt u op een efficiëntere manier anticiperen op uw facturen met behulp van technologie die u tijd, kosten en procedures bespaart. 

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap