Wat zijn institutionele beleggers?

Voor het laatst bijgewerkt op Juni 21, 2022

Institutionele beleggers zijn ondernemingen, bedrijfseenheden of juridische entiteiten die middelen van hun cliënten opnemen, een pool creëren en deze pool van middelen gebruiken om te beleggen in een verscheidenheid van financiële instrumenten zoals pensioenfondsen, beleggingsfondsen, aandelen, obligaties, enz.

Deze entiteiten hebben een hoge kredietwaardigheid en solvabiliteit in vergelijking met kleine beleggers.

Institutionele beleggers zijn onder meer handelsbanken, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, schenkingsfondsen, hedgefondsen enz.

Uitleg

Institutionele beleggers worden beschouwd als grote spelers op de aandelenmarkt en beschikken over uitgebreide marktkennis en middelen om te investeren in diverse beleggingsmogelijkheden die al dan niet beschikbaar zijn voor kleine beleggers.

Aangezien zij als grote spelers worden beschouwd, zijn zij aan minder regels van regelgevende instanties onderworpen. Hun daad van forse aan- en verkoop van effecten heeft een impact op de gehele aandelenmarkt en kan resulteren in een verandering van de aandelenkoersen.

Verschillende institutionele beleggers volgen verschillende strategieën of plannen voor beleggingen. Omdat zij een grote invloed hebben op de marktwerking, verrichten zij veel transacties op de primaire beurzen.

Kenmerken van Institutionele Beleggers

  • Zij worden beschouwd als een grote vis in de aandelenmarkt of een grote speler.
  • Zij hebben te maken met een aanzienlijke of grote hoeveelheid fondsen die toebehoren aan hun cliënten.
  • Zij beleggen of beheren de activa van hun cliënten doorgaans volgens de behoeften en vereisten van de cliënt en zijn risicobereidheid.
  • Zij zijn een afzonderlijke bedrijfseenheid of juridische entiteit die de fondsen van cliënten beheert.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Soorten institutionele beleggers

Commerciële banken

Commerciële banken nemen geld van de klanten in verschillende vormen zoals, sparen, vast deposito, lopende rekening, en verstrekken leningen aan andere behoeftige klanten zoals hypotheken, zakelijke leningen.

Zij bieden rente aan de klanten voor sparen en deposito’s en rekenen rente van klanten op leningen die zij hebben verstrekt. Zij beleggen hun fondsen in minder riskante opties zoals schatkist- of geldmarktfondsen, aangezien deze entiteiten sterk gereguleerd zijn.

Onderlinge fondsen

Onderlinge fondsbedrijven creëren een investeringspool van het geld van de klant en beleggen vervolgens in diverse beleggingsopties zoals aandelen, obligaties en andere vastrentende effecten.

In ruil daarvoor beloven zij een hoog rendement te bieden, dat afhankelijk is van de prestaties van het specifieke fonds waarin geld wordt belegd.

Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappijen nemen het geld van hun klanten in de vorm van premies en bieden hen in ruil daarvoor verzekeringen aan tegen levens-, eigendoms-, ongevallen- en gezondheidsrisico’s.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsmaatschappijen nemen gelden van hun klanten en beleggen deze in verschillende financiële instrumenten en in ruil daarvoor beloven zij hun klanten in de toekomst pensioenuitkeringen te verstrekken.

Endowment Funds (schenkingsfondsen):

Endowment fondsen worden over het algemeen gehouden door de non-profit of liefdadigheidsorganisaties waarin principe geïnvesteerd blijft, en eventuele rente daarop wordt gebruikt door de non-profit organisaties om hun dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Waarom zijn institutionele beleggers belangrijk?

De betekenis of het belang van de institutionele beleggers kan worden begrepen uit de volgende punten:

Institutionele beleggers fungeren als een belangrijke bron van kapitaal in de economie, aangezien zij een grote pool van fondsen creëren met de hulp van hun klanten. Zij injecteren deze fondsen in verschillende investeringsmogelijkheden en voldoen aan de behoeften van de bedrijven die fondsen nodig hebben voor hun bedrijfsvoering.

Individuele beleggers die niet kunnen beleggen in de fondsen die een groot minimumkapitaal vereisen, kunnen daarin beleggen met de hulp van institutionele beleggers en ook gebruik maken van de diensten van de professionele fondsbeheerders die door de institutionele beleggers zijn aangesteld om de activa van hun klanten te beheren.

Institutionele beleggers beleggen in grote brokken, d.w.z. zij beleggen via blokhandel (grote omvang van het beleggingsfonds), waardoor zij een voorkeursbehandeling krijgen, zoals lagere transactiekosten, minder voorschriften en een snellere uitvoering van hun order.

Dit voordeel komt ook ten goede aan de beleggers die hun middelen voor beleggingsdoeleinden aan institutionele beleggers hebben gegeven.

Impact van institutionele beleggers

Institutionele beleggers oefenen een grote controle uit over de marktkrachten van vraag en aanbod. De reden voor deze controle is dat zij grote marktdeelnemers zijn en doorgaans grote bedragen in één keer beleggen.

Door de grote omvang van de transacties op de aandelenmarkt kunnen zij de prijs van de effecten beïnvloeden en een onevenwicht tot stand brengen tussen vraag en aanbod van het betrokken aandeel of de betrokken effecten.

Zij kunnen leiden tot zowel positieve als negatieve veranderingen in de aandelenkoersen.

Afgezien van het prijseffect dragen zij als grote beleggers ook bij tot de algemene groei van de economie door van tijd tot tijd een groot bedrag aan middelen te injecteren.

Ze bieden ook mogelijkheden aan de individuele beleggers om via hen in de fondsen te beleggen, wat ze individueel niet zouden hebben kunnen doen door de beperking van het vereiste minimumfonds.

Risico’s beheren

Institutionele beleggers beheren risico’s op een betere manier in vergelijking met de individuele belegger.

Ze stellen professionele fondsbeheerders aan om de activa van klanten te beheren die het op een veel betere manier kunnen doen volgens de behoefte, vereisten en risicobereidheid van de klant.

Een grotere beleggingscapaciteit helpt hen om schaalvoordelen te realiseren.

Een individuele belegger kan profiteren van professionele dienstverlening en beleggen in effecten die niet beschikbaar zijn voor individuele beleggers en zijn risico beter beheren door te beleggen via institutionele beleggers.

Institutionele beleggers dragen bij tot de algemene economische groei van het land.

Nadelen

Hieronder volgen enkele van de nadelen:

  • Aangezien institutionele beleggers een grote controle hebben over de marktkrachten, kunnen zij deze macht soms gebruiken om de prijsstelling van het aandeel of het effect in hun voordeel te manipuleren.
  • De beleggers die via institutionele beleggers hebben geïnvesteerd, hebben geen zeggenschap over de beslissing van de bedrijven waarin zij hebben geïnvesteerd.
  • Als een institutionele belegger de markt verlaat, zal dit de hele markt beïnvloeden en zullen beleggers dit opvatten als een waarschuwingsteken dat van invloed zal zijn op de prijs van het aandeel.

Conclusie

Institutionele beleggers zijn een zeer belangrijk onderdeel van de kapitaalmarkt en de economie.

Zij spelen een belangrijke rol bij het injecteren van middelen in de economie en fungeren als tussenpersoon tussen de ongebruikte middelen die bij de beleggers liggen en de kredietnemers die de middelen nodig hebben om een nieuw bedrijf op te starten of misschien voor de groei en uitbreiding van hun huidige bedrijf.

Zij hebben een grote invloed op de markt en kunnen deze macht zowel negatief als positief gebruiken; daarom moeten de regelgevers ervoor zorgen dat zij geen misbruik maken van deze macht door hen aan bepaalde regels en voorschriften te onderwerpen.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

ALTERNATIEVE FINANCIERING

DOWNLOAD ONZE GRATIS ALTERNATIVE FINANCIERINGSGIDS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw aanvraag bij te wonen en u elektronische communicatie over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bekijken in het volgende  Privacy beleid.

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap