Blog

Solvabiliteit: wat is het?

Laat uw bedrijf groeienApril 9, 2020
¿Qué es el ratio de solvencia?

Als we het over solvabiliteit hebben, bedoelen we vanuit zakelijk oogpunt: het vermogen van een onderneming om aan al haar betalingsverplichtingen op korte, middellange of lange termijn te voldoen.

De solvabiliteitsratio meet het vermogen van een onderneming om aan haar schulden en verplichtingen te voldoen. Het is dus een basisinstrument om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen, en om te zien in hoeverre het bedrijf afhankelijk is van schuldeisers.

Wat is de formule voor de berekening van de solvabiliteitsratio?

Voor de berekening van de solvabiliteitsratio moet worden uitgegaan van de gegevens die in de balans zijn opgenomen. De formule is:

SOLVABILITEITSRATIO = EIGEN VERMOGEN/ TOTAAL VERMOGEN x 100

De waarden die in rekening worden gebracht zijn daarom de totale activa (vlottende en vaste activa) en de totale passiva (vlottende en vaste passiva).

Hoe moet de solvabiliteitsratio worden geïnterpreteerd?

Het wordt geïnterpreteerd als het deel van de activa (korte en middellange termijn) dat met eigen middelen wordt gefinancierd. Men kan zeggen dat het gaat om het bedrag dat een bedrijf moet terugbetalen aan schulden.

 • Als de waarde ervan minder dan 1 bedraagt, gaat het niet goed met het bedrijf en is er een grote kans op faillissement.
 • Als het minder dan 1,5 is, is de financiële situatie van de onderneming delicaat.
 • De optimale waarde is 1,5. In dit geval kan worden gezegd dat de financiële situatie van het bedrijf zeer goed is.
 • Als de waarde hoger is dan 1,5 kan dit erop wijzen dat de onderneming een overschot aan niet-productieve activa heeft.
 • Als de verhouding negatief is, betekent dit dat de onderneming met externe middelen wordt gefinancierd.

Kan de solvabiliteitsratio worden verbeterd?

Als het onder de gewenste waarde is, zijn er verschillende manieren om het te verbeteren:

 • Met een kapitaalverhoging
 • Stijgende winst
 • Het geven van toegang als partners aan schuldeisers van de entiteit door het bedrag van hun schuld om te zetten in een bijdrage aan de kapitaalvoorraad.

Als de verhouding boven de gewenste waarde ligt, is het mogelijk om:

 • Vermogensvermindering door dividenduitkering aan de aandeelhouders
 • Geef de bijdragen terug aan de leden
 • Het aanvragen van meer goederen en diensten op krediet

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Andere financiële ratio’s

De economische situatie van de onderneming kan ook worden weergegeven aan de hand van andere ratio’s: liquiditeit, schuld en cashflow.

Liquiditeitsratio

Het berekent het vermogen van een bedrijf om aan zijn kortetermijnschulden te voldoen (dit is minder dan een jaar). De formule is:

LIQUIDITEITSRATIO = VLOTTENDE ACTIVA / KORTE TERMIJN PASSIVA

Vlottende activa: het vermogen wat cash kan worden binnen een jaar.

Korte termijn passiva: schulden en verplichtingen die op korte termijn verschuldigd zijn.

Debt ratio

Dit is het volume van de totale schuld van de onderneming aan de waarde van het eigen vermogen waarover zij beschikt. Met andere woorden, het berekent de mate waarin een onderneming afhankelijk is van derden (d.w.z. banken, crediteuren, enz.). De formule is:

SCHULDRATIO = PASSIVA / NETTO WAARDE

Passiva: deze worden gevormd door het totaal van de schulden die aan derden kunnen worden opgeëist.

Netto waarde: is de totale waarde van de onderneming met aftrek van alle schulden.

Cashflow ratio

Het is vergelijkbaar met de liquiditeitsratio, aangezien deze alleen het vermogen van de onderneming meet om haar kortetermijnschulden te betalen met haar liquide middelen. De formule is:

CASHFLOW RATIO = TOTAAL RESULTAAT + JAARLIJKSE AFSCHRIJVINGEN / RENTELASTEN + AFLOSSINGEN OP LANG VREEMD VERMOGEN

Totaal resultaat: de som van de netto winst en de rentelasten. Hieruit wordt de vergoeding betaald aan de verstrekkers van zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen.

Aflossingen op lang vreemd vermogen: schulden en verplichtingen die op korte termijn verschuldigd zijn.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

¿Qué es el ratio de solvencia?
Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistent bij NoviCap

Gerelateerde posts

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ALTERNATIEVE FINANCIERING

DOWNLOAD ONZE GRATIS ALTERNATIVE FINANCIERINGSGIDS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw aanvraag bij te wonen en u elektronische communicatie over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bekijken in het volgende  Privacy beleid.

Spreek met een financieel adviseur

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap