Blog

5 mega trends die de economie de komende 10 jaar zullen beïnvloeden

Laat uw bedrijf groeienSeptember 9, 2021

Na twee decennia die werden gekenmerkt door de opkomst en de ontwikkeling van het internet en de grootste financiële crisis ooit, was de voorspelling voor de jaren na 2020 gebaseerd op een nieuw tijdperk van economische bloei en ongekende technologische ontwikkelingen in verband met productie en industrialisatie.

Met het uitbreken van de pandemie werden de verwachtingen van de nieuwe jaren twintig de bodem ingeslagen, met als gevolg een volledige ommekeer op sociaal, politiek en economisch gebied.

Bij deze ongekende veranderingen op wereldschaal zijn veel deskundigen begonnen met het waarnemen van het ontstaan van nieuwe trends en het versnellen of verdwijnen van andere.

Revolutie in de energiesector

De mensen hebben gezien dat de verschillende beperkingen waaraan de wereld is onderworpen een positief effect hebben gehad op de milieusituatie in de grote steden en hebben de directe invloed van hun activiteit op het milieu ingezien.

In veel recente rapporten wordt er een somber milieuscenario voorspelt, waarbij menselijke activiteiten rechtstreeks in verband worden gebracht met de opmars van de klimaatcrisis. Toch is er licht aan het einde van de tunnel. Indien actie wordt ondernomen zou de stijging van de mondiale temperatuur beperkt zou kunnen blijven tot 1,5 ºC of 2 ºC.

In de afgelopen jaren zijn enkele van ‘s werelds grootste economieën begonnen hun beleid te richten op kwesties die verband houden met duurzaamheid en het verkleinen van hun ecologische voetafdruk.

Dit beleid omvat de toewijzing van middelen aan onderzoek en ontwikkeling van groenere technologieën en industrieën, die samengaan met een nieuw groen economisch model dat de ernstige gevolgen van de klimaatverandering vermijdt.

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen neemt toe, evenals de uitbreiding van elektrische voertuigen en de bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer. Zozeer zelfs dat de Europese Commissie heeft bepaald dat er tegen 2035 geen auto’s met verbrandingsmotor meer mogen worden verkocht.

Stijgende schuld

Door de lage rente is de schuld in de ontwikkelde landen en de opkomende economieën sterk gestegen. Na een cyclus van recessie en vertragende groei, die begon met de financiële crisis van 2008, is de schuldopbouw hoger en sneller verlopen dan in voorgaande jaren.

Volgens sommige deskundigen hoeft schulden maken niet slecht te zijn. Als de staat de economische ontwikkeling stimuleert, de investeringen doet toenemen of de financiële situatie stabiliseert in tijden van crisis, zou men kunnen zeggen dat schuld heeft bijgedragen tot de redding van die economie.

Er ontstaan problemen wanneer de schuld zo hoog is dat zij het BBP overschrijdt en een rem zet op de economische en politieke ontwikkeling van het land, waardoor de groei wordt afgeremd. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarin er een gebrek aan middelen is om aan de betalingen te voldoen.

Om deze risico’s te vermijden is het van belang dat de financiële middelen in de komende jaren goed worden beheerd en worden bestemd voor de groei en de ontwikkeling van de staten, teneinde de toename van de schuldenlast te beperken en de mogelijke risico’s die ermee gepaard gaan te verkleinen.

In deze gids geven we een reeks aanbevelingen zodat er concrete maatregelen kunnen worden genomen om de cashflow schade te minimaliseren gedurende de coronacrisis.

Optimaliseer je cashflow in tijden van crisis

GRATIS GIDS

Dichtere en ouder wordende bevolking

Exponentiële bevolkingsgroei is een veelbesproken onderwerp in de mondiale politieke kringen. Zelfs met dalende geboortecijfers, vooral in de meer ontwikkelde landen, is de wereldbevolking de afgelopen decennia in een steeds sneller tempo toegenomen.

Een van de belangrijkste oorzaken van deze groei is de stijging van de levensverwachting die, samen met een dalend geboortecijfer, heeft geleid tot een vergrijzing van de wereldbevolking.

De gevolgen van deze groei zijn velerlei, waaronder een grotere druk op de hulpbronnen als gevolg van een grotere vraag, toenemende ongelijkheid en een krimpende beroepsbevolking.

Hoewel de voorspellingen niet de beste zijn, mag niet uit het oog worden verloren dat, zoals gezegd, een duurzame technologische ontwikkeling de gevolgen van deze bevolkingstoename voor de planeet zou helpen verzachten en een billijker toegang tot de beschikbare hulpbronnen en energiebronnen zou bieden.

Digitalisering en technologische revolutie

Zoals we hebben gezien bij de toewijzing van middelen voor de volgende generatie aan de sectoren en landen waar de technologische ontwikkeling het duidelijkst is, is de digitalisering die in het begin van de jaren 2000 begon, steeds meer aanwezig.

Er wordt vaak gesproken over een derde industriële revolutie, waarbij data, virtual reality en het internet de belangrijkste spelers op de markt zullen zijn. De wereldwijde connectiviteit en de toegang van steeds meer personen tot het netwerk zullen de overdracht van informatie vergemakkelijken, waardoor deze sneller zal worden uitgevoerd.

Economisch gezien zal digitalisering, toegepast op alle produkt- en dienstensectoren, de werk- en produktiesituatie veranderen in de richting van andere scenario’s, met veel meer geoptimaliseerde processen en lagere kosten.

De industrieën en bedrijven die zich niet aan deze technologische evolutie aanpassen, zullen van het systeem worden uitgesloten en verouderd raken. Daarom moet de oprichting van teams voor digitalisering en gegevensbeheer worden overwogen om te kunnen blijven deelnemen aan de wereldmarkten.

Nieuwe wereldmacht

Vele economen hebben gesproken over een overdracht van de wereldmacht van de VS naar China. Door de pandemie is het Aziatische land het snelst gegroeid in zijn herstel, met een bbp-groei van 18,3% tot nu toe in 2021.

De snelheid van de groei van China is al een heet hangijzer in de regeringen van de meest ontwikkelde landen en zij beginnen maatregelen te nemen. Zo bereikte de EU enkele maanden geleden een akkoord met China om haar handelsbetrekkingen te verbeteren.

De omvang van China’s bevolking en de ontwikkeling van enkele van zijn belangrijkste steden maken dat het land in 2030 de grootste mogendheid ter wereld zal zijn. De huidige internationale handelssituatie en het economisch beleid in de komende jaren zouden zich dus wel eens meer op het Oosten kunnen gaan richten.

Eén ding dat we na de COVID-19 pandemie hebben geleerd, is dat de toekomst nooit voorspelbaar is en dat alle verwachtingen door één enkele gebeurtenis kunnen veranderen. Toch kan het volgen van de trends die voor de komende jaren worden voorspeld, doorslaggevend zijn voor het succes van een onderneming of zelfs van een land.

Daarom is het voor een correct beheer van een onderneming, het anticiperen op mogelijke situaties en het richten van haar strategie met het oog op de toekomst, van essentieel belang dat zij zich bewust is van wat er gebeurt en wat er verwacht wordt.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistent bij NoviCap

Gerelateerde posts

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ALTERNATIEVE FINANCIERING

DOWNLOAD ONZE GRATIS ALTERNATIVE FINANCIERINGSGIDS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw aanvraag bij te wonen en u elektronische communicatie over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bekijken in het volgende  Privacy beleid.

Spreek met een financieel adviseur

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap