Blog

Vooruitzichten economisch herstel en steunpakketen voor het 3de kwartaal

Laat uw bedrijf groeienAugustus 19, 2021

De vooruitzichten voor economisch herstel na de COVID-19-pandemie zijn positief en het virus lijkt af te nemen. Er zijn echter nog veel onzekerheden voor werknemers en bedrijven.

Sommige bedrijven hebben hun reserves sterk moeten aanspreken. De regering is daarom van plan het steunpakket voor de werkgelegenheid en de economie tot het derde kwartaal van 2021 te verlengen. Zij neemt ook extra maatregelen om bedrijven te helpen hun toegenomen schuldenlast aan te pakken.

Verlenging steunpakket

De aangekondigde verlenging van het steunpakket zal naar verwachting 6 miljard euro kosten. De regering heeft nu in totaal 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werknemers tijdens de pandemie van het coronavirus te ondersteunen.

De regering wil zoveel mogelijk fundamenteel gezonde bedrijven helpen om de crisis te doorstaan. Te lang doorgaan met steunmaatregelen is riskant, omdat het de normale economische ontwikkeling bemoeilijkt.

Onzekerheid?

Anderzijds is er nog grote onzekerheid over de nabije toekomst en zijn sommige bedrijven door hun reserves heen. De steunpakketten zijn zo opgezet dat ze kunnen inspelen op veranderende behoeften: hogere omzetverliezen zullen aanleiding geven tot extra steun.

Maar naarmate de economie zich verder openstelt, zullen de bedrijven meer omzet kunnen genereren en uit de steunpakketten groeien.

Terugkeer naar gezonde economie

De terugkeer naar een gezonde economie, met een normale economische dynamiek, is van groot belang voor het verdienvermogen van Nederland.

Gezien de huidige situatie en ontwikkelingen is nu besloten het pakket in het derde kwartaal voort te zetten. De regering zal de situatie nauwlettend blijven volgen en eventuele problemen aanpakken.

TVL en NOW

De regering is van plan de subsidieregeling voor vaste kosten (TVL) en de tijdelijke noodregeling voor het behoud van werkgelegenheid (NOW) in het derde kwartaal voort te zetten.

Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de standaardreferentieperiode voor de berekening van een TVL-subsidie beter te ondersteunen, kunnen zij sinds het begin van het tweede kwartaal kiezen tussen twee referentieperioden.

Bovendien wordt het plafond voor TVL-subsidies voor grote ondernemingen voor het tweede kwartaal opgetrokken tot 1,2 miljoen euro. De nieuwe referentiemaand voor NOW-subsidies wordt februari 2021. De verlenging en aanpassing van de regeling zullen naar verwachting 2 miljard euro kosten.

TOZO en TONK

De regering is ook van plan de regeling inkomenssteun en -lening zelfstandigen (TOZO) en de tijdelijke steunregeling voor noodzakelijke kosten (TONK) in het derde kwartaal voort te zetten.

Bij de behandeling van toekomstige aanvragen zal TOZO meer gericht zijn op de ondersteuning en stimulering van bedrijven, zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De aflossing van TOZO-werkkapitaalleningen is met zes maanden uitgesteld tot 1 januari 2022.

Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen om de schuldenlast van bedrijven te verlichten en hun financiële positie te verbeteren.

Gelijktijdig gebruik van NOW en TVL

Vanaf fase 3 van NOW (d.w.z. de subsidieperiodes vanaf oktober 2020) tellen TVL-subsidies niet meer mee als omzet bij de berekening van NOW-subsidies.

Deze verandering betekent dat veel werkgevers meer geld zullen ontvangen wanneer zij na de start van fase 3 een aanvraag voor een definitieve subsidie indienen.

Dit geeft hen meer ademruimte en helpt hen weer op eigen benen te staan. De maatregel zal ongeveer 1,5 miljard euro kosten.

Fiscale maatregelen

Bedrijven kunnen later beginnen en langer de tijd nemen om de belastingschuld af te betalen die ze hebben opgebouwd als gevolg van de coronaviruscrisis.

Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met betalen en krijgen daarvoor vijf jaar de tijd, in plaats van drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Verwacht wordt echter dat de bedrijven vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting zullen gaan betalen.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zullen ook verder worden versoepeld. De achterstandsrente, een stimulans om de belasting op tijd te betalen, zal geleidelijk weer op het oude niveau worden gebracht.

Dit betekent dat de achterstandsrente op 1 januari 2022 wordt vastgesteld op 1% in plaats van 4%, en vervolgens stapsgewijs wordt verhoogd tot 4% op 1 januari 2024.

Uitstel van belastingbetaling

Momenteel hebben meer dan 250 000 bedrijven uitstel van belastingbetaling gekregen voor een totaalbedrag van 16 miljard euro. Dit is dus een belangrijke maatregel geweest om bedrijven door deze moeilijke tijden heen te helpen.

Veel bedrijven hebben al ten minste een deel van het verschuldigde bedrag betaald; in totaal stond 36 miljard euro aan uitgestelde belastingen uit. Om ongelijkheid tussen bedrijven te voorkomen, is geen generieke kwijtschelding van uitstaande belastingschulden verleend.

Momenteel hebben meer dan 250 000 bedrijven uitstel van betaling van belastingen gekregen voor een totaalbedrag van 16 miljard euro.

Dit is dus een belangrijke maatregel geweest om bedrijven door deze moeilijke tijden heen te helpen. Veel bedrijven hebben al ten minste een deel van het verschuldigde bedrag betaald; in totaal stond 36 miljard euro aan uitgestelde belasting uit.

Om ongelijkheid tussen bedrijven te voorkomen, is geen generieke kwijtschelding van uitstaande belastingschulden verleend.

Versoepelingen voor levensvatbare bedrijven

Het kabinet wil levensvatbare bedrijven verder helpen als de bovenstaande maatregelen voor hen niet voldoende zijn om door te gaan. De Belastingdienst kan daarbij helpen door zich soepel op te stellen, zeker als andere schuldeisers dat ook doen.

Het kabinet voert hierover gesprekken met dergelijke schuldeisers. Binnenkort worden rondetafelgesprekken georganiseerd om het proces te versnellen. Mogelijke maatregelen zijn onder meer dat crediteuren hun preferentiële status opgeven.

Bepaalde andere belastingmaatregelen die in verband met de pandemie zijn genomen, zoals de vrijstelling van hypotheekaflossing en de belastingvrije reisaftrek, zullen tot 1 oktober 2021 worden verlengd.

Time Out-regeling (TOA)

Sinds begin dit jaar kunnen bedrijven gebruik maken van de Wet goedkeuring onderhands akkoord (Preventie van insolventie) (WHOA) om een regeling met schuldeisers te treffen. De wet helpt bedrijven die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken.

De regering verstrekt ook 200 miljoen euro aan laagrentende leningen voor kleine en middelgrote ondernemingen zodat zij hun activiteiten kunnen hervatten, uitbreiden of aanpassen na het sluiten van een WHOA-akkoord.

Andere maatregelen

  • Geen aparte subsidieregeling voor grote detailshandels- en andere bedrijven. Een nieuwe regeling zou erg ongericht zijn en bovendien ingewikkeld om uit te voeren. Steun op maat blijft de beste manier om te voorkomen dat levensvatbare grote bedrijven failliet gaan.
  • De kredietgarantieregelingen voor het mkb, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de overbruggingskredietregeling waarbij de microfinancieringsorganisatie Qredits betrokken is, worden verlengd tot 31 december 2021.
  • Na 30 juni zal de regering de herverzekeringsgarantieregeling voor leverancierskredieten stopzetten. Dankzij de gunstige economische vooruitzichten is de regeling niet langer nodig. Verzekeraars zullen op basis van een grondige risicoanalyse ook zonder garantie van de Nederlandse staat dekking blijven aanbieden.
  • Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet, zodat de culturele infrastructuur intact blijft en de werkgelegenheid behouden blijft. Er is 25 miljoen euro beschikbaar voor directe steun aan zelfstandigen in de culturele en creatieve industrie, en 45 miljoen euro voor culturele instellingen die deel uitmaken van de nationale basisinfrastructuur (BIS) en instellingen met een mandaat op grond van de Erfgoedwet. Daarnaast is 25,75 miljoen euro beschikbaar in de vorm van leningen voor monumenten en historische gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn.
  • De steunmaatregelen voor sport en land- en tuinbouw die in het eerste en tweede kwartaal van toepassing waren, worden in principe met nog een kwartaal verlengd.
  • Voor dierentuinen trekt de regering 42,5 miljoen euro uit voor de periode in het tweede kwartaal van 2021 toen ze nog gesloten waren. Deze financiering is bedoeld voor lopende kosten, zoals de verzorging van de dieren. Dierentuinen zijn nu weer open, maar hebben wel maatregelen tegen het coronavirus genomen.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistant bij Novicap

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap