Blog

Wat hebben we geleerd van de crisis van 2008? 

Laat uw bedrijf groeienJuli 28, 2022
Cómo saber si tu empresa está preparada para una crisis

De ineenstorting van Lehman Brothers op 15 september 2008 en het domino-effect dat daardoor werd veroorzaakt, betekende een paradigmaverschuiving voor de geglobaliseerde wereld die wij kenden. Landen met schulden, een niet-gerecupereerd BBP en gefragmenteerde markten zijn enkele van de gevolgen die we vandaag nog steeds ondervinden.

Het herstel dat Europa na de crisis inzette, begon vanaf 2018 te vertragen, wat een voorbode is van een herhaling van de economische cyclus. Deze cyclus werd ook onderbroken door de ongekende crisis als gevolg van de pandemie. Twee jaar later horen we opnieuw geruchten over een mogelijke economische terugval als gevolg van stijgende inflatie, prijsstijgingen, aanbodschokken en politieke instabiliteit.

Zelfs met de verse sporen die de crisis van 2008 heeft achtergelaten, moeten landen en hun bedrijfsleven voorbereid zijn op een nieuwe mogelijke recessie en toepassen wat zij meer dan 10 jaar geleden hebben geleerd. Wat zijn de belangrijkste lessen?

Banksector staat meer onder toezicht maar heeft minder reputatie

De belangrijkste les die uit de vorige economische crisis kan worden getrokken, is dat het faillissement van een bank of financiële instelling een gebeurtenis is die ons allen treft. De regeringen van de landen die het hardst door de bankencrisis zijn getroffen, zagen zich genoodzaakt de meeste bijna-failliete instellingen met belastinggeld te redden, en in sommige gevallen is dat geld nog steeds niet terugbetaald.

Het systeem van vóór 2008 was volledig bank gebaseerd, met een hefboomeffect voor zowel ondernemingen als financiële instellingen en absolute zekerheid in de knowhow van de banken en de liquiditeit die zij verschaften. 

Na de ineenstorting van Lehman Brothers en de onthulling van de fraude met subprime hypotheken, CDO’s en preferente aandelen, is het vertrouwen in het bankwezen gekelderd en is de reputatie ervan ernstig geschaad.

Desondanks bevestigen deskundigen dat het financiële stelsel zich langzaam herstelt, met een gezondere en veerkrachtigere structuur dan tien jaar geleden. Overmatige blootstelling aan risicovolle leningen en hoge leverage zijn niet langer een constante in de banksector, en de opkomst van nieuwe concurrenten – met name Fintechs – heeft de toegang tot financiële diensten gediversifieerd, waardoor een beter aanbod aan een altijd aanwezige vraag gewaarborgd is.

Beleid van preventie, niet van reactie

Terwijl de speculatieve cyclus van bancaire financiële instrumenten in de meeste geavanceerde economieën in een stroomversnelling kwam, werd de regelgeving, die tot dan toe onbestaand was, na de veranderingen op de markt ingevoerd. 

De belangrijkste les die op dit gebied kan worden getrokken, is ongetwijfeld de behoefte aan wetten en controles die anticiperen op marktveranderingen en -cycli, met studies, tests en audits die een vooruitziende blik mogelijk maken. 

Net als bij de regulering hebben ook veel regeringen nagelaten besluiten te nemen totdat zij het economisch systeem zagen instorten. Vooral in Zuid-Europa waren de regeringen van de PIGS te traag om in te zien dat zij externe steun nodig hadden en om te aanvaarden dat wat er gebeurde recessie werd genoemd – of crisis, voor de moedigsten.

Net zoals zij eufemismen gebruikten, was de vertraging bij het aanvragen van externe steun de oorzaak van het vertraagde herstel waarmee de economieën van Zuid-Europa te kampen hebben gehad.

Zoals we hebben gezien met de covid-19-crisis, lijkt het erop dat de les correct is geleerd. De reacties van de regeringen van de wereld op de pandemie waren, hoewel achteraf, veel sneller dan bij eerdere crises.

Meer gereguleerde markten

In 2008 hadden we een huizen- en bankenmarkt die gebaseerd was op speculatie. Door het verstrekken van hypotheken aan ongeschikte kredietnemers en de daaropvolgende verkoop van die hypotheken, gecamoufleerd tussen andere financiële producten, kon een markt worden opgebouwd die hele landen tot houders van giftige activa maakte.

Dit hele kaartenhuis, gebouwd op verschuivend zand, is het gevolg van de deregulering die vanaf de jaren 2000 in de grootste economische macht ter wereld, de VS, heeft plaatsgevonden. Een les die we de laatste jaren geleerd hebben.

Tegenwoordig zijn er veel instanties die deze markten reguleren, is de kredietverlening beperkter en lijken de rentetarieven, hoewel zij momenteel stijgen, niet het niveau van tien jaar geleden te zullen bereiken. Ook is het percentage kredietnemers dat blootgesteld is aan aandelen veel lager dan jaren geleden, waardoor een subprime-crisisscenario minder waarschijnlijk wordt.

Een nieuwe manier van beleggen: diversificatie

Vóór 2009 waren de beleggingen toegespitst op vastgoedactiva en aandelen in enkele ondernemingen in bepaalde sectoren. Het vertrouwen in bankbeleggingen was het grootst, omdat er op de markt niets beters te vinden was.

Met de ineenstorting van enkele grote financiële instellingen nam het vertrouwen in banken af en trachtten beleggers hun portefeuilles te diversifiëren door te beleggen in andere aandelen in andere bedrijfstakken.

Bovendien is met de opkomst van ETF’s, Roboadvisors en indexfondsen de toegang tot een gediversifieerde portefeuille veel gemakkelijker geworden, waardoor beleggingskansen zijn ontstaan voor consumenten die zich deze voorheen niet konden veroorloven.

Hoewel de huidige inflatoire situatie dwingt tot het zoeken naar hogere rendementen, waardoor het risico aanzienlijk toeneemt, geven meer afkerige beleggers toch de voorkeur aan deze nieuwe vormen van geautomatiseerd beleggen.

Wijziging van de financiële strategie van de ondernemingen

De ondernemingen hebben ingezien dat zij zich moeten aanpassen aan de veranderingen die op til zijn, dat zij een leiderschap moeten hebben dat op de risico’s anticipeert en alle wegen en oplossingen in overweging neemt, zelfs de meest creatieve. Bij elke crisis die we meemaken, zien we hoe de rol van de CFO steeds relevanter wordt en steeds meer wordt gedefinieerd als een vindingrijke, vooruitziende en flexibele figuur. Hij of zij moet bereid zijn de strategie van de onderneming op elk moment te herformuleren en zich aan de nieuwe situatie aan te passen.

Tijdens de crisis van 2008 moesten veel bedrijven hun deuren sluiten vanwege de hoge hefboomfinanciering en de geringe liquiditeit waarover zij beschikten. Het hebben van liquiditeit om veranderingen op te vangen is van essentieel belang voor een onderneming, want ook al lijkt de markt zich te ontwikkelen, hij kan elk moment instorten.

We zien momenteel hoe de inflatie, de stijgende grondstofprijzen en de bevoorradingscrisis de huidige situatie bemoeilijken, en het bedrijf dat overleeft zal het bedrijf zijn dat zich weet aan te passen en flexibeler op veranderingen weet in te spelen.

Voorbereiding en vooruitziendheid zijn essentieel

Het goede van crises is dat ze ons de mogelijkheid geven om te leren. Het erge is dat ze meestal niet hetzelfde zijn. De lessen die wij uit elke crisis trekken, zijn misschien niet helemaal toepasbaar op andere situaties, maar de lessen die wij daaruit trekken, zullen ons helpen te zien wanneer een economische cyclus op hol slaat en de situatie begint in te storten.

In het huidige economische systeem is het onmogelijk om een crisis helemaal te vermijden. Door vooruitziendheid, diversificatie en bewuste bestedingen is het echter mogelijk de gevolgen ervan te verminderen en de plaag te beperken.

Hoewel, zoals in de volksmond wordt gezegd, mensen de enige dieren zijn die twee keer over dezelfde steen struikelen, zijn zij ook opmerkelijk door hun vermogen om van hun fouten te leren en het geleerde toe te passen op soortgelijke situaties in de toekomst. Laten we het doen!

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Cómo saber si tu empresa está preparada para una crisis
Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistant bij Novicap

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap