Blog

De 6 nieuwe uitdagingen van de CFO

Laat uw bedrijf groeienJuli 15, 2021

Budgetcontrole, boekhouding en optimalisering van de beschikbare middelen zijn een onmisbaar onderdeel van de strategie van elke CFO.

De toekomst van het bedrijf ligt in zijn handen, aangezien hij degene is die onderhandelt met banken op zoek naar financiering, de haalbaarheid van nieuwe investeringen analyseert en de cashflow van het bedrijf nauwlettend in het oog houdt.

Maar door het nieuwe economische scenario dat door de crisis is ontstaan, heeft de CFO meer verantwoordelijkheden gekregen.

Hij is een strateeg geworden met essentiële informatie om, samen met de CEO, het groeibeleid van de onderneming uit te stippelen. Zijn of haar deelname moet van fundamenteel belang zijn in het besluitvormingsproces van elke afdeling van het bedrijf.

Over welke vaardigheden moeten de nieuwe CFO’s beschikken?

1. In staat zijn om samen met de CEO het bedrijfsbeleid uit te stippelen.

Deze taak omvat de opstelling van een document waarin de behoeften van elke dienst op het gebied van technische en personele middelen worden omschreven.

Om alles goed te laten functioneren, moeten de precieze verantwoordelijkheden van elke functie, inclusief die van de CFO zelf, worden vastgesteld.

2. Communicatievaardigheden

Communicatievaardigheden om de waarden van uw bedrijf te verkopen aan klanten, investeerders, auditors, consultants of werknemers.

Alleen als u de resultaten van uw analyse correct weet uit te drukken, zult u andere afdelingshoofden ertoe kunnen brengen huidige of toekomstige problemen met succes op te lossen.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

3. De kunst van onderhandelen

Beheers de kunst van het onderhandelen op extern en intern niveau. Met andere woorden, een goede CFO moet vertrouwen weten op te bouwen bij de financiële gemeenschap om de nodige middelen voor de onderneming te verkrijgen.

Maar men moet ook weten hoe te handelen bij de onderhandelingen over de begrotingen om interne conflicten te vermijden.

Met onze gids over alternatieve financiering komt u alles te weten over hoe u financiering kunt krijgen buiten de bank om.

4. Aanpassing aan de nieuwe technologische realiteit

Dit maakt het onder meer mogelijk processen te automatiseren, tegemoet te komen aan de eisen van de klanten inzake snelheid en grote hoeveelheden informatie te analyseren om de werkelijkheid beter te interpreteren en zo de juiste beslissingen te kunnen nemen.

In dit verband moet worden gewezen op de verandering die zich in de financiële sector heeft voorgedaan met de opkomst van ondernemingen in de fintechsector.

Ondernemingen, ongeacht hun omvang, eisen steeds vaker dat zij beroepsmensen in dienst nemen die over technische kennis beschikken, die weten welke nieuwe produkten op de markt komen en, uiteraard, die deskundig zijn op het gebied van gegevensanalyse.

5. Vermogen om zich aan te passen en te leren

CFO’s hebben de plicht om voortdurend op de hoogte te zijn van wat er op de financiële markten gebeurt: hoe ze werken en natuurlijk perfect op de hoogte zijn van de regelgeving die daarop van invloed is.


Hun aanpassingsvermogen houdt ook in dat zij weten wat de alternatieve financieringsmarkten zijn, aangezien hun onderneming op een bepaald moment onmiddellijke liquiditeit nodig kan hebben.

Regelgeving, consumentengedrag en technologie evolueren voortdurend en een goede CFO moet op de hoogte zijn van al deze veranderingen als hij het strategisch plan van zijn bedrijf wil aanpassen aan nieuwe behoeften.

6. Leiderschapsvaardigheden

Het is niet voldoende om een goede manager te zijn, de CFO moet zijn leiderschap binnen de onderneming op zich nemen om de verschillende afdelingen te mobiliseren en dat zij de door hem voorgestelde strategische plannen ontwikkelen.

Het motiveren van hun team zal een van hun werkinstrumenten zijn. Vele studies over de figuur van de CFO hebben geconcludeerd dat interpersoonlijke vaardigheden bijna even belangrijk zijn als technische vaardigheden.

Welke andere vaardigheden moet een goede CFO volgens u bezitten?

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistant bij Novicap

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ALTERNATIEVE FINANCIERING

DOWNLOAD ONZE GRATIS ALTERNATIVE FINANCIERINGSGIDS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw aanvraag bij te wonen en u elektronische communicatie over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bekijken in het volgende  Privacy beleid.

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap