Financiering voor bedrijven

LeningenVoor het laatst bijgewerkt op April 14, 2020

Financiering is één van de onmisbare instrumenten die nodig is als een bedrijf denkt aan de groei en uitbreiding van zijn activiteiten.

De liquiditeit kan worden gebruikt om bijvoorbeeld nieuw materiaal te kopen voor de onderneming of om te investeren in onderzoek dat uiteindelijk zal resulteren in groei op de korte, middellange of lange termijn.

Toch is het waar dat sinds de crisis steeds meer instellingen hebben besloten om de kredietkraan voor bedrijven te sluiten.

Om deze reden hebben veel bedrijven de beslissing genomen om toegang te krijgen tot nieuwe vormen van financiering voor hun MKB. In het afgelopen decennium hebben private equity bedrijven zich gespecialiseerd in de financiering van bedrijven.

In dit geval zijn het online bedrijven die MKB bedrijven en zelfstandigen leningen verstrekken op een snelle en flexibele manier. Deze bedrijven bevinden zich op web platforms die als doel hebben de procedures minder vervelend te maken en het papierwerk te verminderen om de mogelijkheden voor het verstrekken van de lening te vergroten. 

Dit in rekening genomen hebbende, hebben de banken te maken gehad met flinke concurrentie en hebben ze de afgelopen maanden geprobeerd hun achterstand op deze bedrijven in te halen.

De meesten van hen hebben hun kredietverlening aan bedrijven al uitgebreid en verhoogd. Toch krijgen de onafhankelijke kredietverstrekkers steeds meer aandacht en voorkeur van bedrijven die op zoek zijn naar financiering.

 • Vergeleken met enkele jaren geleden verbetert de economische situatie van niet-financiële ondernemingen steeds meer. Daarom is het risico dat de financierende entiteiten bij het financieren van bedrijven nemen minder hoog dan in de jaren dat de crisis uitbrak.
 • Het stimuleren van meer leningen voor het MKB en zelfstandigen is één van de belangrijkste doelstellingen van de nieuwe maatregelen die de ECB heeft genomen. Eén van de vele maatregelen die zijn genomen, is de verhoging van de rente op ECB-deposito’s en de verlaging van de rente tot 0%.
 • Er is een toenemend aanbod van alternatieve financieringsbedrijven. In de afgelopen jaren zijn bedrijven naar Spanje gekomen met producten die snel en gemakkelijk online besteld en gebruikt kunnen worden. Enkele goede voorbeelden zijn P2P leningen of snelle kredieten. Hierdoor is de kans groter dat bedrijven de financiering vinden die het beste bij hen past en zelfs meer en betere kredieten aan bedrijven kunnen toekennen.

Alternatieve financiering

Wanneer u een lening aanvraagt, kunt u kiezen tussen het aanvragen van een lening bij de bank of bij een alternatieve financieringsinstelling.

Af en toe kunnen MKB-leningen die door banken worden verstrekt aantrekkelijke voorwaarden met zich meebrengen, maar de eisen zijn meestal vrij streng. Aan de andere kant vragen banken u meestal om uw obligaties te verhogen om de financiering te verkrijgen die uw bedrijf nodig heeft.

Hieronder vindt u de alternatieve financieringsvormen waarop u kunt rekenen als u financiering nodig heeft:

Crowdfunding

Ook wel bekend als publieksfinanciering. Het is een vorm van financiering waarbij iedereen projecten kan steunen die hij/zij interessant vindt in ruil voor een vergoeding.

U kunt ervoor kiezen om de bijdrage te leveren die u wenst en afhankelijk daarvan zal uw beloning variëren. Als u een gulle bijdrage levert, zal uw beloning groter zijn dan wanneer u een kleine bijdrage levert.

Crowdfunding is een nieuwe manier van financiering geworden en wordt volledig ondersteund door het internet. De meeste projecten besluiten in een vroeg stadium zichzelf te financieren met crowdfunding in plaats van een paar kleine investeerders te vragen om een grote hoeveelheid geld.

De bekendste crowdfunding financieringsmaatschappij waar bedrijven zich het vaakst naar wenden is Verkami.

Crowdinvesting

Bij dit type financiering kopen investeerders een aandeel in een bedrijf. Normaal gesproken gaat het om kleine bedragen die in een startup worden geïnvesteerd.

De winst van de investeerder zal afhangen van het succes van de onderneming: de investeerder neemt deel in de winst en de toegevoegde waarde van de onderneming, in de hoop een hoog rendement te behalen. De investeerder draagt wel het risico van een totaal verlies.

Crowdcube is een goed voorbeeld van een bedrijf dat crowdinvesting diensten aanbiedt.

Crowdlending

Dit is op dit moment één van de meest innovatieve opties in alternatieve financiering en de meest gebruikte door bedrijven. Dit model wordt gepresenteerd als een alternatief voor banken en wordt in toenemende mate gebruikt door Spaanse bedrijven.

In dit geval koopt de investeerder geen belang in de onderneming, maar geeft hij deze een lening. Als u een lener wilt zijn, moet u de crowdlending platforms voorzien van hun jaarrekening en een persoonlijke garantie.

Dit soort financiering is een goed alternatief voor kleine en middelgrote ondernemingen die niet over fysiek kapitaal beschikken. Aan de andere kant is het een groot voordeel voor investeerders, die door te investeren in een groot aantal bedrijven hun risico’s spreiden.

Factuurkorting

een andere vorm van financiering die de laatste jaren vorm heeft gekregen, is het disconteren van facturen, aangezien het één van de snelste en gemakkelijkste vormen van financiering is waarmee MKB bedrijven te maken krijgen bij het financieren van het bedrijf.

Eén van de meest voorkomende vormen van factuurkorting is het disconteren van facturen en promesses. Het is iets wat we al kennen als traditionele factoring, maar nu aangedreven door technologie en uitsluitend gericht op de gebruiker.

Hoe u financiering kunt krijgen:

Het financieringsinstrument dat het beste bij uw bedrijf past, is altijd afhankelijk van het soort product dat u aanvraagt, het bedrag dat u nodig hebt en het risicobeleid van elke kredietverstrekker. Voor de financiering zullen de kredietverstrekkers in de meeste gevallen echter om het volgende vragen:

 • Het bedrijf moet geregistreerd zijn in Nederland.
 • De nodige financiële informatie over het bedrijf: BTW- en vennootschapsbelasting aangiftes, enz.
 • Het bedrijf moet minimaal een bepaalde tijd bestaan. Die tijd zal voor elke kredietmaatschappij anders zijn. Afhankelijk van de lening die u wilt afsluiten, kunnen ze van maanden tot jaren vragen.
 • Het budget van de investering die het bedrijf wil doen, moet doorgegeven worden.
 • Er moeten garanties gegeven worden. Het kan gaan om het onroerend goed van het bedrijf, persoonlijk vermogen, een garantie, enz.
 • Het bedrijf moet een businessplan hebben.
 • Een minimum inkomen per jaar: De kredietverstrekker zal ervoor zorgen dat de onderneming solvabel is met deze eis.

Zodra we alle nodige documentatie hebben verzameld, is het belangrijk dat we rekening houden met deze drie tips om de beste financieringsoptie voor uw bedrijf te vinden:

 1. Wanneer u besluit een bedrijfslening aan te vragen, moet u de positie van uw bedrijf, uw vermogen om te betalen en uw financieringsbehoefte beoordelen.
 2. Snel beslissen is niet aan te raden; het is interessant om alle financieringsmogelijkheden te kennen die de verschillende verstrekkers ons bieden.
 3. U moet altijd vragen naar de voorwaarden van het product en het contract zorgvuldig lezen voordat u het ondertekent. Als u iets niet begrijpt, moet u er altijd naar vragen.

Maar…. welke bronnen van financiering zijn er?

Soorten financiering

Om te beslissen voor welke financiering u gaat, is het belangrijk om te weten welke vormen van financiering er bestaan. Op deze manier kan er een onderscheid gemaakt worden tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen.

Bij schuldfinanciering dient de belegger het verschuldigde bedrag plus de overeengekomen rente terug te betalen.

Bij financiering uit eigen vermogen worden bijdragen van middelen ontvangen in ruil voor de overdracht van een deel van de participatie in de onderneming, met de mogelijkheid dat de controle die dit met zich meebrengt verloren gaat.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

1 – Schuldfinanciering

Particuliere banken

In de afgelopen jaren hebben banken tal van financiële producten ontwikkeld voor de financiering van Mkb bedrijven: handelskortingen, kredietlijnen, leningen en kredieten.

Om grotere, zakelijke projecten te realiseren, beschikken de commerciële banken over andere middelen om de toegang tot de kapitaalmarkt te vergemakkelijken: promesses, obligaties, obligaties, beursgangen, investeringspartners, etc.

In het verlengde hiervan dient te worden opgemerkt dat een groot deel van de bankentiteiten al jaren verschillende samenwerkingsovereenkomsten met de verschillende administraties heeft gesloten om kredietlijnen voor bedrijfsinvesteringen vast te stellen.

Leasing

Een financiële leaseovereenkomst die u in staat stelt om een roerend of onroerend goed te bezitten dankzij de huur ervan, met de mogelijkheid om het aan het einde van de overeengekomen periode te kunnen kopen.

Dit contract is zeer aantrekkelijk vanwege de goede fiscale behandeling en omdat het gemakkelijk is toe te kennen, maar het is wel duurder.

Huren

Langlopend huurcontract waarmee er aan het einde van de overeengekomen periode niet de mogelijkheid is om het te kopen. Huren, in ruil voor een maandelijks bedrag, geeft het recht om gedurende een bepaalde periode van een goed te genieten en gaat gepaard met een reeks diensten.

In dit geval is er een gunstige fiscale behandeling, zodat een zelfstandige tot 100% van de huurbedragen in mindering kan brengen op zijn aangifte in de personenbelasting.

Factoring

Factoring is een financieringsinstrument op korte termijn dat beschikbaar is voor elke onderneming die, naast een financiële dienst, andere vormen van beheer, administratie en garanties voor de insolventie van de debiteuren biedt.

Supply Chain Financiering

Het beheren van het betalingsverkeer van de leveranciers van een klant. Supply Chain Financiering is een tool die de leverancier de mogelijkheid biedt om zijn facturen te innen vóór de met het bedrijf overeengekomen termijn. Daarom is het een dienst voor betalingsbeheer en geen dienst voor schuldmanagement.

Forfaiting

Forfaiting is een export financieringsinstrument, waarbij de financiële entiteit een non-recourse discount toepast op de inningsrechten van een reeks commerciële effecten die de exporteur ontvangt om de uitgestelde betaling van commerciële aan-/verkooptransacties te bewerkstelligen.

De instrumenten die voor financiering in aanmerking komen, zijn wissels en orderbriefjes, beide met de garantie van eerstelijnsbanken.

Onderlinge waarborgmaatschappijen

Dit zijn financiële instellingen zonder winstoogmerk die zich ten doel stellen de toegang tot krediet voor kleine en middelgrote ondernemingen te vergemakkelijken.

Met andere woorden: ze zijn geen directe financieringsbron, maar vergemakkelijken het verkrijgen van middelen door de vereiste garantie te bieden. Hun fundamentele functies zijn:

 • Garanties bieden die het MKB helpen om toegang te krijgen tot bankfinanciering.
 • Bedrijven helpen om toegang te krijgen tot bevoorrechte financieringslijnen.
 • Initiëren van informatie- en adviesdiensten voor ondernemers.

2 – Financiering met eigen vermogen

Financiering met eigen vermogen heeft betrekking op het kapitaal dat permanent in de onderneming wordt geïnvesteerd.

Investeerders of partners

Investeerders of partners zijn één van de belangrijkste financieringsbronnen om een ondernemingsproject op te starten. De partners krijgen een vergoeding die gebaseerd kan zijn op inkomsten uit winstdeling, gematerialiseerde prijsstijging door de verkoop van hun aandelen of participaties.

Risicokapitaal

Een vorm van bedrijven financieren die net zijn gestart en die niet over een track record beschikken die het mogelijk maakt om op hun resultaten te vertrouwen of om er volledig zeker van te zijn dat ze rendement zullen ontvangen voor het geld dat ze lenen.

IPO

Deze maatregel wordt alleen uitgevoerd door grote bedrijven die ten minste een kapitaal van 1,2 miljoen euro hebben. Dat u wordt toegelaten tot de handel kan een belangrijke manier worden om middelen voor het bedrijf te verkrijgen. Als u het kapitaal wilt verhogen met een uitkering, dan kan dit een ideale manier zijn om te stoppen met investeren en liquiditeit te verschaffen aan de oude aandeelhouders van het bedrijf, als u kiest voor een openbaar bod of verkoop.

3 – Subsidies en regelingen

Er is een heel breed aanbod subsidies en regelingen te vinden in de verschillende openbare instellingen:

 • Directe steun voor de indienstneming van werknemers
 • Subsidies voor sociale zekerheidsbijdragen
 • Steun voor de bevordering van innovatie
 • Steun ter verbetering van het concurrentievermogen
 • Financiële steun
 • Zakelijk advies
 • Investeringssteun
 • Fiscale stimuleringsmaatregelen
 • Subsidies voor sociale zekerheidsbijdragen
 • Steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O)

Toch moet er altijd rekening gehouden worden met de onderstaande aspecten en moet u realistisch zijn in deze kwestie:

De subsidie is een economische stimulans en kan in geen geval als een veilige financieringsbron worden beschouwd. Als het project in zeldzame gevallen zou worden toegekend, zou het volledig worden gefinancierd, zodat het grootste deel van de financiering rechtstreeks naar de aanvrager zou gaan.

U zult waarschijnlijk de investering moeten doen en vervolgens om hulp moeten vragen, dus het risico dat deze u niet wordt verleend, zal moeten worden beoordeeld.

Het is normaal dat er een lange periode verstrijkt tussen de aanvraag, het tijdstip van de studie, de concessie en de laatste betaling van het bedrag. U moet de basis en de vereisten van de steun zorgvuldig analyseren.

Soms is er evenveel nodig op het moment van de aanvraag als op een later tijdstip. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot de teruggave van wat er is ingezameld.

Tot slot moet het duidelijk gemaakt worden dat u er nooit zeker van kunt zijn dat u een subsidie of hulp krijgt. Daarnaast is het belangrijk om te benadrukken dat u zich altijd moet informeren over alle administraties voor en na de oprichting van het bedrijf, zowel Europees als nationaal, lokaal of autonoom.

Alles wat het bedrijf kenmerkt, zal van vitaal belang zijn en zal van invloed zijn op het krijgen van hulp (soort rechtsvorm, leeftijd en geslacht van de partners, geformaliseerde contracten, uit te voeren activiteiten, etc.).

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap