Stapelfinaciering: Alles wat je moet weten

AlgemeenVoor het laatst bijgewerkt op Juni 7, 2021

Vaak zijn er ondernemers die mooie ideeën hebben, maar niet altijd genoeg hebben aan een lening van een bank. Als er te lang wordt gewacht is er een risico dat iemand anders met de oplossing komt, waardoor het idee een stuk minder aantrekkelijker wordt.

De zelfstandige of mkb-ondernemer kan in dit geval kiezen voor stapelfinanciering. Stapelfinanciering is wanneer er meerdere financieringsbronnen worden gecombineerd. Deze trend is al een paar jaar aan de gang en wordt steeds populairder in Nederland. 

Er zijn veel ondernemers die zich in eerste instantie richten op de huisbank. Wanneer dit niet voldoende is, kan er gebruik worden gemaakt van een extra alternatieve financieringsbron.

Een combinatie van beide financieringsvormen kan ideaal zijn om de doelen te bereiken die het bedrijf heeft gesteld. Deze doelen kunnen verschillen van het investeren in personeel tot het investeren in innovativiteit. 

Voor het stapelen van financiering is kennis nodig van de vele bronnen van financiering.

Welke financieringsvormen zijn er? 

Hier geven wij uitleg over enkele financieringsvormen die eventueel gecombineerd kunnen worden. 

Bancaire financiering: 

Van de mkb-bedrijven die zich oriënteren op externe financiering gaat 72 procent naar de bank om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor hen bestaan.

Echter, in 2019 was dit percentage 80%, dit betekent dat de ondernemers dat de bank als financieringsvorm overweegt is afgenomen. 

Er is een kans dat de onderneming niet voldoet aan de eisen van de bank. Banken prefereren namelijk om groeikapitaal uit te lenen dan werkkapitaal.

Groeikapitaal in bijvoorbeeld: uitbreiding machines, een pand, harde assets, etc. zijn namelijk makkelijker te financieren dan groeikapitaal voor het opzetten van bijvoorbeeld een marketingstrategie of het investeren in mensen. Bovendien hebben ze liever geen lening onder de miljoen vanwege de hoge kosten. 

Familie en vrienden

Er zijn ondernemers die naar hun familie en vrienden gaan voor een lening. In de praktijk kunnen zij leningen zonder zekerheden verstrekken of minder zekerheden aanvaarden dan banken.

Zij kunnen ook renteloos of tegen een lage rente lenen en instemmen met een langere terugbetalingsperiode. Familie en vrienden kennen het karakter van de ondernemer en hebben dus minder behoefte aan een gedetailleerd bedrijfsplan. 

Er zijn echter ook enkele nadelen verbonden aan de financiering van uw bedrijf door familie of vrienden. Transacties van deze aard kunnen ingewikkeld zijn. Misverstanden over de regeling kunnen de relatie schaden.

Het risico bestaat dat uw investeerders meer bieden dan zij zich kunnen veroorloven te verliezen, of dat zij hun geld terugvragen wanneer het hen wel uitkomt maar het bedrijf niet. Het kan ook zijn dat zij meer bij het bedrijf betrokken willen raken, wat misschien niet gepast is. 

Crowdfunding 

In 2020, hebben ongeveer 10% van de mkb-ondernemingen Crowdfunding als financieringsoptie overwogen. Crowdfunding kan een goede manier zijn om de reactie van het publiek op het product of idee te testen. Als mensen graag willen investeren, is dat een goed teken dat het idee goed zou kunnen werken op de markt.

Het kan ook een snelle manier zijn om aan financiering te komen zonder vooraf gemaakte kosten te maken. Het pitchen van een project of bedrijf via het online platform kan een waardevolle vorm van marketing zijn en resulteren in media-aandacht. 

Echter, Crowdfunding is niet perse een gemakkelijker proces om te doorlopen in vergelijking met andere manieren van financiering. Niet alle projecten die zich aanmelden komen namelijk op het crowdfundingplatform.

Als je eenmaal op het platform van je keuze bent, is het veel werk om belangstelling te wekken voordat het project van start gaat – er kunnen aanzienlijke middelen (geld en/of tijd) nodig zijn.

Als je je financieringsdoel niet haalt, wordt alle financiering die is toegezegd meestal teruggegeven aan je investeerders en ontvang je niets. Bovendien kunnen mislukte projecten schade toebrengen aan de reputatie van het bedrijf. Het kan ook zijn dat als je bedrijfsidee niet beschermd is met een octrooi of auteursrecht, iemand het kan zien op een crowdfunding site en het concept stelen.

In deze gids geven we een reeks aanbevelingen zodat er concrete maatregelen kunnen worden genomen om de cashflow schade te minimaliseren gedurende de coronacrisis.

Optimaliseer je cashflow in tijden van crisis

GRATIS GIDS

Private investeerders 

Een private investeerder, seed investor of angel funder is een persoon die financiële steun biedt aan startups of ondernemers, meestal in ruil voor aandelen in het bedrijf.

Het voordeel van private investeerders is dat je je eigen eigen investeerders kunt kiezen. Als er investeerders worden gevonden met soortgelijke doelstellingen als je eigen onderneming, kunnen zij naast financiering verstrekken ook zakelijk advies kunnen bieden.

Het nadeel is dat er een beperkt aantal potentiële investeerders zijn, die wellicht niet individueel aanzienlijke bedragen willen investeren en de noodzaak om de obligaties of aandelen met een aanzienlijke korting aan te bieden om de beleggers te compenseren voor het grotere risico en het rendement op langere termijn.

Factoring 

Factoring is een korte termijn financieringsinstrument dat gericht is op alle soorten ondernemingen die diensten op het gebied van beheer, administratie en insolventie garantie verlenen aan debiteuren van de kredieten die zij wensen over te dragen.

Met deze vorm van financiering is het mogelijk om snel geld te ontvangen, als het bedrijf momenteel een aantal openstaande facturen heeft, kan een factoring bedrijf snel een hoog percentage daarvan betalen.

Vaak is het geen probleem als een  bedrijf  bijvoorbeeld een project heeft gewonnen en daardoor tijdelijk extra krediet nodig heeft. Seizoenspatronen en debiteuren concentraties zijn geen beperkingen voor factoring. Indien de debiteuren bevestigen, zijn deeltermijnen en eindafrekeningen ook financierbaar.

Een nadeel kan zijn dat met factoring met recourse het kredietrisico bij de klant blijft in geval van non-betaling. Een oplossing hiervoor kan zijn om voor factoring zonder recourse te gaan, dit betekent dat het risico wordt overgedragen aan het bedrijf dat factoring aanbiedt. 

Welke combinaties zijn er mogelijk voor stapelfinancieren?

Er zijn veel mogelijkheden als het aankomt op het combineren van verschillende vormen van financiering, bijvoorbeeld een private investeerder in combinatie met crowdfunding of subsidie.

Een ander voorbeeld van stapelfinanciering is de huidige huisbank in combinatie met factoring. Stapelfinanciering is dus een handige oplossing, want het biedt meer keuze voor de ondernemer. 

De Voordelen en nadelen van stapelfinancieren 

Als je stapelfinanciering overweegt voor je onderneming is het belangrijk om rekening te houden met de voor- en nadelen. 

Voordelen: 

  • Stapelfinanciering biedt meer mogelijkheden. 
  • Er is meer kans op financiering omdat er kleinere bedragen worden aangevraagd;
  • Door meer financierders te hebben kan de onderneming van een hoog bedrag gebruik maken. 

Nadelen: 

  • Er is veel kennis nodig over de verschillende financieringsvormen. 
  • Er kunnen problemen optreden met betrekking tot zekerheden. 

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap