Blog

Zorg dat je team actief deelneemt aan het digitaliseringsproces

Laat uw bedrijf groeienMei 19, 2022

Voor bedrijven zijn verandering en digitale transformatie aan de orde van de dag. Aanpassing en invoering van een nieuwe manier van werken zal de bedrijfsefficiëntie verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden bij de werknemers bevorderen.

Het is niet ongewoon dat teamleden enige weerstand vertonen tegen verandering. Voor hen betekent de komst van nieuwe instrumenten namelijk een verandering van hun gebruikelijke werkwijze.

Als het digitale transformatieproces op de juiste manier is uitgelegd en begrepen, kunnen werknemers echte hoofdrolspelers worden in een van de belangrijkste onderdelen van het digitaliseringstraject.

Samen met de werknemers inspelen op digitaliseringsbehoeften

Digitale transformatie is een proces waarbij alle onderdelen van het bedrijf betrokken zijn, maar niet allemaal in gelijke mate.

Aangezien het bedrijf niet in één keer digitaal kan gaan, moet je bewust zijn van de behoeften van je werknemers, weten welke behoeften er in elke afdeling bestaan en je investeringen prioriteren.

Zodra het digitalisering programma klaar is, is het een goed idee om het aan het personeel voor te leggen zodat het op de hoogte is van wat er gaat gebeuren.

Het is belangrijk uit te leggen waarom aan bepaalde afdelingen voorrang is gegeven boven andere. Hoe meer informatie er doorstroomt, hoe meer veiligheid wij onze werknemers bieden.

Werknemers opleiden

Een groot deel van de digitalisering vindt plaats door de invoering van nieuwe instrumenten en werkprocessen. Het team moet zich op zijn gemak voelen bij het gebruik ervan, dus het zal van essentieel belang zijn een opleidingsproces uit te voeren om dit te garanderen.

Het is belangrijk dat zij weten hoe zij de nieuwe werkinstrumenten kunnen benutten en er het beste van kunnen maken. En zij moeten begrijpen dat het automatiseren van bepaalde processen hun baan niet in gevaar brengt.

Integendeel, door routinetaken met weinig toegevoegde waarde uit hun dagelijkse werk te schrappen, zullen werknemers waardevoller zijn dan ooit, omdat zij hun talenten kunnen wijden aan werk dat veel winstgevender is voor het bedrijf en meer motiverend voor henzelf.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Leiders moeten het goede voorbeeld geven

Wil het digitaliseringsproces slagen, dan moet iedereen in het bedrijf erbij worden betrokken. Leiders kunnen geen uitzondering zijn.

Zij moeten de veranderingen als eersten omarmen en de teams waaraan zij leiding geven laten zien dat zij zich aan de nieuwe manier van werken hebben aangepast en dat zij er zijn om anderen te helpen met alles wat zij in de dagelijkse praktijk nodig hebben.

Feedback van werknemers verzamelen

Feedback van werknemers moet een topprioriteit zijn tijdens het hele digitale transformatieproces, zelfs wanneer de nieuwe tools al volledig zijn geïmplementeerd.

Zij zijn degenen die de instrumenten gebruiken en kunnen derhalve de beste informatie verstrekken over het nut ervan. Hun feedback zal het bedrijf in staat stellen het digitaliseringsproces zo succesvol mogelijk te maken.

Hierdoor zullen werknemers zich waardevol voelen voor de organisatie. Weten dat hun mening belangrijk is en dat er rekening mee zal worden gehouden bij het aanbrengen van verbeteringen in de manier waarop zij werken, zal hen extra motiveren.

Mensen op de eerste plaats blijven zetten

Technologie boven mensen stellen is een van de redenen voor het mislukken van het digitaliseringsproces in bedrijven. Het is belangrijk te onthouden dat het geen zin heeft digitaal te gaan werken als er geen goede integratie is tussen de nieuwe instrumenten en het menselijke team.

Rekening houden met de menselijke dimensie impliceert een goed veranderingsmanagement. Niet alleen ten aanzien van de werknemers, want de nieuwe processen zullen ook gevolgen hebben voor leveranciers en klanten.

Voor zover mogelijk moet het team op de hoogte worden gebracht van de door te voeren veranderingen en van de wijze waarop zij daarvan zullen profiteren.

Bij een bedrijfsdigitaliseringsproject waarbij alle belanghebbenden worden betrokken, is de kans veel groter dat de doelstellingen doeltreffend en snel worden bereikt. In ieder geval moet de mens de drijvende kracht zijn achter de digitalisering. Het welslagen van dit proces en de welvaart van de onderneming hangen van hen af.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistant bij Novicap

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap