Blog

Wat zijn de kosten van factoring?

FinancierenFebruari 19, 2019

De kosten van factoring worden door de factoring aanbieders verschillend berekend en gepresenteerd. Het is daardoor wel eens lastig voor ondernemers om factoring offertes te vergelijken en de daadwerkelijke kosten te berekenen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de kosten worden bepaald, welke verschillende kosten er zijn, en hoe u als ondernemer de beste keuze kunt maken.

Hoe worden de kosten voor factoring bepaald?

De kosten voor factoring zijn doorgaans afhankelijk van 4 verschillende factoren:

 • Het factuurbedrag
 • De kredietwaardigheid van de debiteur
 • De kredietwaardigheid van uzelf
 • Betalingstermijn en -gedrag van de debiteur

Factuurbedrag

Een factormaatschappij kijkt o.a. naar de bewerkelijkheid van de facturen. Een factuur van eur 10,000 is minder bewerkelijk dan 10 facturen van eur 1,000. Beide zijn totaal eur 10,000, maar de kosten van beheer voor de factormaatschappij zijn verschillend. Dit heeft dan ook invloed op de prijs.

Sommige factormaatschappijen hanteren dan ook een minimum factuurwaarde of berekenen een minimum factuur provisie van bijvoorbeeld eur 5,-. Deze laatste kan dan behoorlijk oplopen als de onderneming veel kleine facturen heeft, zeker als de onderneming gedwongen wordt om al haar facturen over te dragen. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt welke facturen u wel of niet zou willen laten financieren of verkopen.

Kredietwaardigheid van de debiteur

Het kan zijn dat de factormaatschappij u een percentage berekent voor overname van het economische risico op de debiteur. Het risico van faillissement van de debiteur nemen zij dan op zich en hier worden kosten voor berekend.

Sommige factormaatschappijen brengen een standaard percentage in rekening, ongeacht wie de debiteur is. Er zijn ook factormaatschappijen die het percentage laten afhangen van de kredietwaardigheid van de debiteur. Hoe ‘beter’ de debiteur, hoe lager de berekende kosten. Ook hier kunt u zelf de kosten voor factoring enigszins beïnvloeden. Als u de keuze heeft en het wordt ook beloond door de factormaatschappij kunt u wellicht beter de facturen van de kredietwaardige debiteuren overdragen/verkopen. Uiteindelijk is het een risico analyse die u zelf kunt maken.

Kredietwaardigheid van uzelf

Sommige factoring aanbieders kijken naar de kredietwaardigheid van uzelf. Een lagere kredietwaardigheid door bijvoorbeeld een daling in uw omzet of een lagere winstmarge kan dus effect hebben op de kosten voor factoring. Veelal maakt de factormaatschappij een risicoanalyse op de mogelijkheid om gekochte facturen terug te kunnen verkopen aan de ondernemer in het geval dat de factuur bijvoorbeeld is gedisputeerd (voorbeeld: er is onenigheid over de geleverde dienst en de debiteur wil de factuur niet betalen). Logischerwijs wil de factormaatschappij deze gedisputeerde facturen niet blijven financieren en wil zij de desbetreffende factuur direct terug verkopen, dan wel verrekenen met andere facturen. De kredietwaardigheid van uw bedrijf heeft dus gevolgen voor de eventuele risico-opslag die de factormaatschappij hiervoor hanteert.

MIn deze webinar zetten wij uiteen wat de financieringsmogelijkheden zijn en hoe je dit eenvoudig kunt realiseren.

Webinar: Financierings-mogelijkheden voor Offshore Energy en Dredging markt

GRATIS WEBINAR

Betalingstermijn en -gedrag van de debiteur

De betalingstermijn en betaalgedrag is ook van invloed op de kosten voor factoring, aangezien bij een langere betalingstermijn de financier zijn geld voor een langere termijn uit heeft staan, en hier een hogere vergoeding voor vraagt. Er zijn bijvoorbeeld factoring aanbieders waar de kosten lineair toenemen (1% / 30 dagen, 1,5% / 60 dagen).

Een manier (als uw factormaatschappij daarop is ingesteld) om de kosten in deze categorie te verlagen is door niet direct alle facturen te laten bevoorschotten of te verkopen. U verkoopt pas de facturen, wanneer u het geld nodig heeft.

Welke verschillende kosten zijn er?

Er zijn verschillende manieren hoe factormaatschappijen de kosten van factoring presenteren/verwerken.

Dit zijn de meest gangbare kosten componenten:

 • Percentage over de factuurwaarde
 • Percentage (jaarlijks) over de kredietfaciliteit (veelal een beschikbaarheidsprovisie)
 • Vaste en variabele kosten (al dan niet per factuur)

De percentage over de factuurwaarde is veelal een combinatie van verschillende opslagen:

 • Vergoeding voor looptijd van de lening/factuur (betalingstermijn van de debiteur), ook wel de rentevergoeding genoemd
 • Vergoeding voor overname van het debiteurenrisico
 • Vergoeding voor overname van het debiteurenbeheer

In uw gesprek met de factormaatschappij is het dus belangrijk dat u deze 3 kosten componenten voor ogen houdt. Vraag dus aan de factormaatschappij hoe het percentage over de factuurwaarde is opgebouwd en welke diensten u daar wel of niet voor krijgt. De vergoedingen voor het debiteurenrisico en debiteurenbeheer wordt gezamenlijk ook wel de factorfee genoemd.

Voor de rentevergoeding component is het belangrijk (om te kunnen vergelijken) dat u dit uitdrukt in een jaarlijkse percentage. Als bijvoorbeeld 2% aan rente wordt gerekend voor een factuur met een betaaltermijn van 30 dagen, dan is dat een jaarlijks rentepercentage van 24% (360 dagen/30 dagen * 2%). Indien bijvoorbeeld 5 % wordt berekend voor een betaaltermijn van 60 dagen, dan is dat een jaarlijks rentepercentage van 30% (360 dagen/60 dagen * 5%).

In het geval van de vergoeding voor overname van het debiteurenrisico is het belangrijk om te weten in welke mate deze is overgenomen. U kunt bijvoorbeeld vragen hoeveel procent gedekt is en of er bijvoorbeeld sprake is van een eigen risico. Ook is het belangrijk om te weten of u deze vergoeding ook moet betalen voor facturen die bijvoorbeeld boven limiet zijn of waar helemaal geen overname van het debiteurenrisico plaatsvindt.

Bij de vergoeding voor overname van het debiteurenbeheer is het belangrijk dat u zich afvraagt wat dit kost en hoeveel tijd en geld u daarmee bespaard. Goed debiteurenbeheer is een professie op zichzelf, een kernwaarde die veel factormaatschappijen op zich hebben genomen. Het zou heel logisch en rendabel kunnen zijn dat u deze werkzaamheden uitbesteedt aan de factormaatschappij zodat u zich kan focussen op de onderneming.

De beschikbaarheidsprovisie kan op verschillende manieren berekend worden

Jaarlijkse vergoeding (%) over de maximale kredietfaciliteit die u heeft afgesloten met uw factormaatschappij.
Maand/kwartaal vergoeding (%) over het hoogst uitstaande geleende geldbedrag in de desbetreffende maand/kwartaal.

In zijn algemeenheid kunt u dit onderdeel laten vallen onder de rentevergoeding van de lening en moet u dus meerekenen met het rentevergoeding component die ook wordt berekend over de factuurwaarde.

De vaste en variabele kosten kunnen zeer divers zijn

U moet hier denken aan de minimale factuurvergoeding, kosten voor overmakingen, kosten voor verwerking van credit nota’s, afsluitprovisies, opstartkosten, contract kosten, etc.

Vanwege de diversiteit adviseren wij hier goed op te letten en zelf blijven te rekenen wat voor consequenties deze kosten voor u hebben. Bereken deze kosten altijd door in het jaarlijks percentage, zodat u verschillende offertes goed kunt vergelijken.

Factoring bij Novicap

Factoring in Nederland heeft soms nog de reputatie van een dure manier van financieren, maar de kosten die gemaakt worden door 90 dagen op betaling te wachten kunnen vele malen hoger zijn. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat u meer krijgt dan alleen financiering, zoals debiteurenbeheer en overname van het faillisementsrisico. Banken vergoeden doorgaans niet als uw grootste debiteur failliet gaat.

Als u een structureel cashflow probleem niet oplost, kan dit leiden tot het missen van leverancierskortingen, opeenhoping van achterstallige schulden en het niet kunnen voldoen aan vaste kosten. Het grootste risico van lang wachten op betaling is het missen van kansen die kunnen bijdragen aan de lange termijn groei en rentabiliteit van uw bedrijf.

Over Ons

Als FinTech bedrijf zijn we bij Novicap gespecialiseerd in Factoring. Via ons volledig digitale platform kunt u gemakkelijk facturen uploaden, direct de rentepercentages zien, en binnen 48 uur het geld op uw rekening gestort krijgen. Ook vragen wij geen persoonlijke garanties en nemen wij het faillisementsrisico over. Door onze processen zoveel mogelijk te automatiseren, kunnen wij de laagste rentepercentages in de markt aanbieden.

Wilt u meer informatie over onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Partner worden van Novicap? Klik hier voor meer informatie.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistant bij Novicap

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reacties

 1. Hendrik

  17/02/2024

  Wil je meer weten over het berekenen van de variabele kosten kijk dan dit filmpje even: https://youtu.be/F-91arXGnzE?feature=shared

  Reply

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap