Blog

Waarom en hoe je een financiële analyse van de onderneming moet uitvoeren

Laat uw bedrijf groeienJuli 29, 2021

Het nemen van strategische beslissingen in een onderneming is een van de meest complexe processen en tevens een van de belangrijkste.

Om goede beslissingen te kunnen nemen is het van essentieel belang om over zo actueel mogelijke informatie te beschikken en rekening te houden met de economische middelen waarover de organisatie beschikt. Dit is de reden waarom een financiële analyse belangrijk is voor de onderneming.

Wat is een financiële analyse?

Het is de taak van de boekhoudkundige dienst om de financiële staten van de onderneming op te stellen (balans en resultatenrekening), maar deze informatie wordt niet altijd goed begrepen door degenen die beslissingen moeten nemen en geen specifieke opleiding op financieel gebied hebben genoten.

Financiële analyse “vertaalt” deze boekhoudkundige gegevens, zodat zij gemakkelijk kunnen worden begrepen door degenen die strategische beslissingen moeten nemen.

Financiële analyse laat in real time zien wat de economische en financiële situatie van de onderneming is en welke middelen zij tot haar beschikking heeft.

Waarom een financiële analyse uitvoeren?

De verkregen informatie kan op twee niveaus worden gebruikt:

 • Op extern niveau: het dient om aan derden (potentiële investeerders, de schatkist of leveranciers) duidelijk te maken wat de financiële toestand van een onderneming is.
 • Op intern niveau: het helpt managers en middenkader om beslissingen te nemen, wetende welke middelen tot hun beschikking staan.

Stappen om een financiële analyse uit te voeren

De stappen voor het uitvoeren van een financiële analyse zijn als volgt:

1. Kies de manier om de analyse uit te voeren

Er zijn twee manieren, het verticale en het horizontale perspectief.

 • Het verticale perspectief analyseert de stand van de rekeningen van de onderneming over een zeer specifieke periode.
 • Het horizontale perspectief vergelijkt de resultaten die in twee verschillende tijdsperioden zijn verkregen.

2. Bepaal de indicatoren die u wilt kennen

 • Liquiditeitsratio’s. Deze meten de reële capaciteit van de onderneming om aan haar kortetermijnverplichtingen te voldoen, d.w.z. de verplichtingen die in minder dan een jaar moeten worden betaald.
 • Solvabiliteitsratio’s. Deze bepalen het vermogen van de onderneming om al haar schulden te betalen, zonder rekening te houden met de factor tijd.
 • Winstgevendheid van het bedrijf. Dit is een reeks indicatoren die informatie verschaffen over de winstgevendheid van de onderneming. De bekendste zijn ROI (Return on Investment) en ROE (Financial Profitability).
 • Kasstromen. Deze meten het vermogen van de onderneming om cash flow te genereren. De kasstroom is positief als de inkomsten de uitgaven overtreffen en negatief als er een gebrek aan liquiditeit is.

3. Benodigde gereedschap

 • Definitie van de financiële achtergrond. Het is noodzakelijk een overzicht te geven van de vroegere activiteit van de onderneming en het specifieke doel vast te stellen dat met de uit te voeren analyse moet worden nagestreefd.
 • Zoek naar informatiebronnen. Deze moeten in het verslag worden vermeld, zodat het voor de beheerder die het moet gebruiken duidelijk is waar de informatie vandaan komt.
 • Balans. Hieruit blijkt de ontwikkeling van de activa, passiva en het eigen vermogen van de onderneming.
 • Winst- en verliesrekening. Hieruit blijkt hoe de inkomsten, kosten en uitgaven van de onderneming zich hebben ontwikkeld.
 • Cash flow. Maakt de analyse mogelijk van de veranderingen die zich in de financiële situatie hebben voorgedaan.

4. Ontwikkeling van de analyse

Zodra de nodige instrumenten en informatie klaar zijn, kan het werk beginnen.

De eerste stap bestaat erin de gegevens uit de financiële staten te halen die belangrijk zijn en die zullen worden gebruikt om de financiële ratio’s of indicatoren te berekenen.

Zodra de berekeningen zijn gemaakt, is de derde en laatste stap de financiële analyse zelf.

Zoals we in het begin hebben gezegd, is het doel van dit instrument dat iemand die geen financieel specialist is, kan begrijpen wat de economische en financiële situatie van de onderneming is. In de analysefase wordt op een samenvattende manier uiteengezet wat de huidige situatie van de onderneming is.

Financiële analyse is een fundamenteel instrument in elke onderneming. Alleen als men weet hoe de economische en financiële situatie werkelijk is, kunnen beslissingen worden genomen die de solvabiliteit niet in gevaar brengen en die bijdragen tot een hogere rentabiliteit.

Gelukkig kunnen dit soort rapporten tegenwoordig veel sneller worden uitgevoerd dankzij gespecialiseerde financiële software, die het besluitvormingsproces heeft versneld en verbeterd.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistent bij NoviCap

Gerelateerde posts

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ALTERNATIEVE FINANCIERING

DOWNLOAD ONZE GRATIS ALTERNATIVE FINANCIERINGSGIDS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw aanvraag bij te wonen en u elektronische communicatie over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bekijken in het volgende  Privacy beleid.

Spreek met een financieel adviseur

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap