Blog

Liquiditeitsoverschotten: Hoe beheer ik die in het huidige economische klimaat?

Laat uw bedrijf groeienMaart 24, 2022

Het beheer van de economische middelen is een van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsplanning. Voor een onderneming kan de juiste verdeling en toewijzing van haar ongebruikte liquide middelen het verschil maken tussen succes of mislukking.

Vandaag de dag worden ondernemingen geconfronteerd met tal van factoren die het moeilijk maken om hun liquiditeitsoverschotten optimaal te beheren. In dit onstabiele klimaat met lage of zelfs negatieve rentevoeten, rendementen van bijna 0% en stijgende inflatie, vereist de allocatie van economische middelen een goede strategie om geen verliezen te lijden.

De financiële afdeling moet weten wat zij met het liquiditeitsoverschot van de onderneming kan doen en hoe zij er het beste van kan maken. Een goed inzicht in de economische omgeving en een goede strategie zijn de twee belangrijkste aspecten van de planning.

Winstgevendheid beperkt door lage rente

Sinds enige tijd is er sprake van een historische situatie waarin de door de centrale banken vastgestelde rentetarieven rond de 0 % of zelfs negatief waren.

De Centrale Bank van Noorwegen en de Bank van Engeland hebben al het initiatief genomen om de rente licht te verhogen tot respectievelijk 0,5% en 0,25%, terwijl de Federal Reserve van plan is dit pas in 2022 te doen.

De Europese Centrale Bank, die de officiële rentetarieven in de eurozone – inclusief Nederland – regelt, heeft van haar kant herhaaldelijk verklaard dat zij niet van plan is de rentetarieven in de nabije toekomst te verhogen. In ieder geval niet vóór 2023, om het herstelproces na de crisis van covid-19 niet te verstoren.

Deze lage rentevoeten impliceren een verlaging van de rendementen op vastrentende activa, met name staatsobligaties, die inmiddels negatieve rentevoeten voor schuldaankopen bieden.

Wanneer positieve rentevoeten worden aangeboden, liggen deze bovendien zeer dicht bij 0 en, verdisconteerd met het huidige inflatiepercentage, is het verkregen reële rendement eveneens negatief.

Anderzijds is de situatie voor bankdeposito’s ook niet de meest gunstige. Dit soort deposito’s, dat historisch gezien een van de belangrijkste middelen was voor de verdeling van de economische middelen van de ondernemingen, heeft, mede als gevolg van de lage rentevoeten, een rendement van meer dan 5 % opgeleverd en is in het geheel niet meer rendabel.

Bovendien moet voor deze deposito’s sinds enige tijd een bewaarloon worden betaald, wat betekent dat deze optie extra kosten voor de onderneming met zich meebrengt.

Het inleggen van geld in een deposito wordt dus niet meer vergoed en doet het deposito door de inflatie in waarde dalen omdat het geen rendement biedt.

Kosten voor stortingen

Wat het bankwezen betreft, hebben het toegenomen kredietrisico en de lage rentevoeten geleid tot een daling van de winstgevendheid in de sector en een verslechtering van de winstmarges.

Maatregelen zoals fusies, sluiting van kantoren en afvloeiingen hebben niet volstaan om deze daling van de marges te verzachten. De banken hebben besloten de kosten op hun klanten af te wentelen om hun winstgevendheid te verbeteren.

Deze kosten vertalen zich in vergoedingen voor producten en diensten die in het verleden gratis waren, zoals het bijhouden van rekeningen, overschrijvingen, stortingen, opnames van contant geld, het wisselen van valuta en kredietkaarten. Volgens het INE zal de prijsstijging van deze diensten in 2021 10,6% op jaarbasis bedragen, wat een recordhoogte is.

Het aanhouden van liquide middelen op de bank levert dus niet alleen geen rendement op, maar kost ook geld, waardoor het een onaantrekkelijke optie wordt voor bedrijven die de gevolgen van de inflatie willen minimaliseren door rendement.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Stijgende inflatie doet afbreuk aan de waarde van kapitaal

Dit jaar hebben we de inflatie maand na maand zien stijgen. In december jongstleden bedroeg het ongeveer 6,7%, het hoogste cijfer in 29 jaar.

Economische bureaus hebben herhaaldelijk verklaard dat het om een tijdelijke inflatie gaat, veroorzaakt door stijgende prijzen – met name voor grondstoffen en voorraden – en de covid-19-crisis.

Niettemin is voortdurende waakzaamheid van essentieel belang om te voorkomen dat deze escalatie tot langdurige inflatoire druk leidt.

Een van de negatieve gevolgen van inflatie is de devaluatie van de munt en het verlies van koopkracht voor bedrijven en particulieren. Zij zien hoe hun middelen met het verstrijken van de tijd aan waarde inboeten, vooral wanneer zij worden stilgelegd en geen enkele vorm van winst opleveren. In verschillende rapporten wordt de geldontwaarding geraamd op 10 % in de afgelopen 10 jaar.

Om deze inflatie en het verlies aan koopkracht het hoofd te bieden, moet een rendement op de financiële middelen worden verkregen dat ten minste hoger is dan het huidige inflatiepercentage.

Investeringsmogelijkheden

Rekening houdend met alle bovengenoemde factoren is het vinden van een manier om het liquiditeitsoverschot van de onderneming te beheren en tegelijk een rendement te genereren een bijna onbereikbare doelstelling geworden.

Bij een inflatie van 6,7% leidt een belegging die een rendement oplevert dat lager is dan dit percentage tot een waardeverlies van het vermogen.

Hoewel dit het effect van de devaluatie van de economische macht kan verzachten, betekent een rendement dat lager is dan het inflatiepercentage dat de middelen van de onderneming geen winst genereren, zodat de financiële strategie van de onderneming niet werkt zoals wij willen.

Enerzijds stellen wij vast dat bankdeposito’s en meer conservatieve activa geen winstgevendheid genereren, en zelfs een negatief rendement kunnen opleveren.

Aan de andere kant dragen opties die een hoger rendement bieden – zoals aandelen – een veel hoger risico in zich, dat het in de huidige VUCA-omgeving niet waard is om te nemen.

Zijn er dan opties die een beter rendement bieden en risicovrij zijn voor bedrijven?

Investeren in de eigen toeleveringsketen

Hoewel weinig in aantal, zijn er oplossingen die een onderneming in staat stellen haar eigen liquiditeitsoverschot te gebruiken om zonder risico winstgevendheid te genereren. Deze oplossingen bieden ook de mogelijkheid om uw supply chain te verbeteren: Dynamic Discounting.

Dynamic Discounting is een financiële oplossing voor het beheer van betalingen aan leveranciers waarmee bedrijven hun liquiditeitsoverschotten kunnen aanwenden om leveranciers voorschotten te geven en tegelijk extra opbrengsten te genereren.

Op die manier kan de onderneming haar eigen financiële middelen aanwenden om haar leveranciers voorschotten te verstrekken in ruil voor kortingen op basis van het aantal dagen dat nog rest tot de vervaldatum van de facturen.

Aangezien het rendement wordt gegenereerd op de eigen ongebruikte liquide middelen van de onderneming, is dit een zeer aantrekkelijke optie voor ondernemingen die een rendement willen verdienen zonder enig risico te lopen.

Traditioneel werden deze programma’s uitsluitend aangeboden aan grote en vermogende ondernemingen, waardoor het gebruik ervan werd beperkt tot grote en middelgrote ondernemingen die over voldoende capaciteit beschikten om voor deze financiële oplossingen in aanmerking te komen. Dit is het afgelopen jaar veranderd.

Novicap biedt een oplossing voor Dynamic Discounting aan via een technologisch platform dat bedrijven helpt om het gebruik van dit instrument te optimaliseren via een exhaustieve analyse van de leveranciersportefeuille, intelligente aanbevelingen over de optimale korting die moet worden aangeboden, rapportering van de activiteit en de gegenereerde rentabiliteit, automatisering van het hele proces en gepersonaliseerde aandacht.

Met haar Dynamic Discounting-oplossing wil Novicap de toegang tot cash discounting-programma’s democratiseren en ze aanpassen aan de behoeften van grote en middelgrote ondernemingen.

Voordelen van Dynamic Discounting voor uw bedrijf

Door deze optie aan hun financiële strategie toe te voegen, kunnen ondernemingen het rendement op hun ongebruikte liquide middelen verhogen en winstgevendheid genereren zonder extra risico.

Door hun eigen liquiditeiten te gebruiken om voorschotten te verstrekken aan hun leveranciers, zullen ondernemingen bovendien de relatie met hun toeleveringsketen kunnen verbeteren, waardoor de commerciële relaties met hun leveranciers worden versterkt.

Het liquiditeitsoverschot van bedrijven hoeft niet langer te leiden tot onderhoudskosten of vast te zitten op een bankrekening, maar kan worden omgezet in een extra troef voor de winstgevendheid.

Hoge rentabiliteit zonder risico

Concluderend kan worden gesteld dat de economische middelen van een onderneming een ander instrument kunnen zijn om winstgevendheid te bereiken en niet alleen om haar financiële reserve te vormen. Indien een optimale distributie en planning wordt uitgevoerd, kan de onderneming een extra voordeel behalen dat verder gaat dan haar commerciële activiteit.

Het is van belang op de hoogte te zijn van de omgeving om te allen tijde te weten hoe te handelen, want afhankelijk van aspecten zoals inflatie, rentevoeten of het economisch beleid van de belangrijkste centrale banken, kunnen de te overwegen beleggingsopties de ene of de andere zijn.

Dynamic Discounting is een oplossing die altijd in aanmerking kan worden genomen in de financiële strategie van de onderneming, zowel omdat zij geen risico’s inhoudt als wegens de uitstekende resultaten die zij oplevert. Deze omvatten een verbetering van de EBITDA en een verhoging van de rentabiliteit van de kas zelf, die kan oplopen tot 6% per jaar.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistent bij NoviCap

Gerelateerde posts

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published.

ALTERNATIEVE FINANCIERING

DOWNLOAD ONZE GRATIS ALTERNATIVE FINANCIERINGSGIDS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw aanvraag bij te wonen en u elektronische communicatie over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bekijken in het volgende  Privacy beleid.

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap