Blog

8 sleutels tot een effectief expansiestrategie

Laat uw bedrijf groeienApril 22, 2022

Veel ondernemingen zijn zich bewust van het belang van groei en uitbreiding van hun bedrijfs om te kunnen overleven. Een groeistrategie kan het keerpunt zijn in de geschiedenis van een onderneming, maar het is belangrijk op te merken dat dit niet mogelijk zal zijn zonder een goede planning.

Een uitbreidingsplan is de beste gids om te weten wat op een bepaald moment moet worden gedaan om het bedrijfsmodel op te schalen. En om het echt effectief te laten zijn, zijn er bepaalde elementen die nooit over het hoofd mogen worden gezien.

In dit artikel presenteren wij de 8 essentiële sleutels tot het plannen van een effectieve expansiestrategie.

1. De expansiestrategie kiezen

De eerste stap bij het opstellen van een goed expansieplan is het bepalen van de strategie die de onderneming gaat volgen om de vastgestelde doelstellingen te bereiken. Er zijn verschillende doelstellingen die in een expansiestrategie kunnen worden opgenomen:

Marktpenetratie

Het gaat erom de verkoop te verhogen zonder de activiteit van de onderneming op enigerlei wijze te wijzigen. Om dit te bereiken, kunnen de marketinginspanningen worden verdubbeld. Het doel is het aantal klanten en dus de verkoop te verhogen, of trouwe klanten ertoe te brengen meer producten te kopen of meer diensten af te nemen.

Productontwikkeling

Dit houdt in dat de aangeboden producten of diensten ingrijpend worden gewijzigd om ze als nieuwigheid opnieuw op de markt te brengen. Dit alles met het doel nieuwe klanten aan te trekken.

Marktontwikkeling

De onderneming blijft dezelfde producten of diensten aanbieden, maar in dit geval is zij geïnteresseerd in nieuwe markten. Dit kunnen markten zijn met een andere geografische ligging – dit zou een internationalisering van het bedrijf impliceren -, pogingen om aan nieuwe segmenten te verkopen of het zoeken naar nieuwe toepassingen voor deze producten of diensten.

Diversificatie

Dit is de strategie die de meeste verandering met zich meebrengt. Het gaat om een belangrijke verschuiving in de normale activiteit van de onderneming: veranderingen in het bedrijfsmodel, in de producten of diensten en het zoeken naar nieuwe klanten.

2. Voer een analyse uit van de onderneming

Om haar evolutie te plannen, moet de onderneming haar uitgangspunt kennen, en er is geen betere manier om dit te doen dan door middel van een SWOT-analyse. Dit zal de interne sterke en zwakke punten aan het licht brengen, maar ook de bedreigingen en kansen in de omgeving.

Als onderdeel van haar expansieplan moet de onderneming bepalen hoe zij haar sterke punten optimaal zal benutten om kansen te benutten en bedreigingen te vermijden, en hoe zij haar zwakke punten zal overwinnen zodat deze geen belemmering voor de groei vormen.

De onderneming zal de analysewerkzaamheden ook gebruiken om haar meest relevante ratio’s op tafel te leggen, teneinde een diepgaand inzicht te krijgen in haar financiële status en na te gaan hoe zij deze kan verbeteren.

3. Analyseer de omgeving

Het bedrijf staat niet op zichzelf, het beweegt zich in een veranderende omgeving. Zo veranderen bijvoorbeeld de behoeften van de consumenten, verandert hun koopkracht, verandert de wetgeving, ontstaan er conflicten op internationaal niveau of verandert de situatie in de sector waarin de onderneming actief is.

Bij het opstellen van het uitbreidingsplan is het zeer waardevol om de werkelijke situatie waarmee de omgeving wordt geconfronteerd te analyseren. Dit is de enige manier om doelen te stellen die haalbaar zijn.

Bovendien moet bijzondere aandacht worden besteed aan de specifieke markt waarop de onderneming actief is. Voor dit doel kan de bovengenoemde SWOT-analyse zeer nuttig zijn, omdat zij helpt bedreigingen en kansen op te sporen. En vergeet natuurlijk niet te onderzoeken wat de concurrentie doet.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

4. Doelstellingen bepalen

Wanneer wij de situatie van de onderneming en de omgeving kennen, kunnen wij SMART-doelstellingen vaststellen: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdelijk. Hieruit zal blijken wat ons te doen staat en waarop de onderneming haar inspanningen moet richten.

5. Opstelling van het actieplan

Zodra de doelstellingen duidelijk zijn, is het tijd om de acties vast te stellen die ons zullen helpen ze te bereiken. In deze stap definiëren wij taken en wijzen die toe aan de verschillende werkteams, waarbij wij ook de middelen daarvoor verschaffen.

In dit webinar zullen we het hebben over hoe bedrijven hun balans kunnen verbeteren door middel van financiële opmaaktechnieken en hoe ze kunnen proberen vals te spelen door middel van creatieve boekhoudtechnieken.

6. Investeren in de nodige middelen

De acties die wij hierboven hebben omschreven, zullen een reeks middelen nodig hebben om te kunnen worden uitgevoerd. Als wij de doelstellingen willen bereiken, moet de onderneming zich inspannen om in deze middelen te investeren.

Dit betekent dat middelen moeten worden uitgetrokken voor belangrijke zaken zoals marketing, machines, technologie en structuur.

7. Voorbereiding van het team

Personeel en uitrusting spelen een sleutelrol in het welslagen van het uitbreidingsplan. Zorg er dus voor dat alle betrokkenen goed gekwalificeerd zijn om de hun opgedragen taken uit te voeren. Zo niet, overweeg dan veranderingen aan te brengen, zoals het verbeteren van de opleiding of het hervormen van werkgroepen.

8. Toezicht houden op de uitvoering van het plan

Toezicht is van essentieel belang om te weten of het plan dat wij hebben ontwikkeld en ten uitvoer gelegd succes heeft, en dit is iets wat wij niet tot het einde toe mogen laten.

Het document waarin het uitbreidingsplan wordt uiteengezet, moet ook voorzien in de wijze waarop de resultaten zullen worden gecontroleerd: frequentie van de controles, te gebruiken instrumenten en personen die verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken van de gegevens.

Een goed opgesteld expansieplan is het beste kompas dat een onderneming kan hebben om haar stappen naar groei te begeleiden. Daarom is het de moeite waard tijd te investeren in een goed ontwerp en ervoor te zorgen dat het in alle behoeften voorziet en op mogelijke risico’s anticipeert.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistant bij Novicap

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap