Wat is een Exportkredietgarantie?

LeningenVoor het laatst bijgewerkt op December 1, 2020

Wat is het doel van de Exportkredietgarantie?

Het doel van de Exportkredietgarantie is om banken in staat te stellen financiering te verkrijgen tegen concurrerende voorwaarden voor de financiering van Nederlandse exporttransacties. De garantie is onherroepelijk, waardoor het risico van niet-betaling door de financier of herfinancier volledig is afgedekt.

Exportgaranties kunnen worden afgegeven voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van financiering voor de behoefte aan werkkapitaal vóór de levering in het kader van exportprojecten, zoals de financiering van de fabricagekosten en de aankoop van grondstoffen
  • Het verstrekken van financiering voor de behoefte aan werkkapitaal na de levering (financiering ter dekking van de betalingstermijn van de koper)
  • Obligaties met betrekking tot leveringscontracten (bid bonds, advance payment bonds, bonds for manufacture, delivery and warranty periods)

Hoe werkt het?

De premie voor de garantie moet naast de premie betaalt worden voor de kredietverzekeringspolis, wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde looptijd van de lening en de externe letter rating van de exportbank (minimaal S&P BBB-). Wij gaan ervan uit dat het verzekerde percentage voor het politieke risico 98% is en voor het commerciële risico 95%.

Indien de dekkingspercentages wel afwijken van bovenstaand wordt de premie aangepast.

De premie wordt vooraf in rekening gebracht, is verschuldigd in de valuta van de exportlening en de nominale waarde van de gedekte ECA-exportlening wordt als relevante basis gebruikt.

De bank die het exportkrediet verstrekt, vraagt de garantie aan bij het bedrijf dat deze dienst aanbied. Zij zullen dan beoordelen of de bank in staat is de externe financiering die zij heeft verkregen voor de financiering van het exportkrediet terug te betalen indien de kredietnemer in gebreke blijft. Als de dienstverlener bereid is de garantie af te geven, kan de bank investeerders (financiers of financiers) benaderen om financiering voor het exportkrediet aan te trekken.

Deze investeerders zullen er zeker van zijn dat hun financiering door Atradius DSB (namens de Nederlandse Staat) wordt terugbetaald, mocht de bank daartoe niet in staat zijn. Aangezien de Nederlandse Staat de hoogste kredietwaardigheid heeft, vergroot deze garantie de kansen van de bank om de benodigde funding aan te trekken.

De garantie kan worden verstrekt aan een investeerder die het door de bank verstrekte exportkrediet zal kopen of aan een investeerder die de bank een aparte lening zal verstrekken. De eerste soort financiering staat bekend als een leningoverdracht, de tweede als herfinanciering.

De dienstverlener zal beoordelen of de bank in staat is de externe financiering die zij heeft verkregen voor de financiering van het exportkrediet terug te betalen wanneer haar kredietnemer in gebreke blijft.

De prijs van de exportgarantie

De garantiehouder is verplicht een jaarlijkse garantieprovisie te betalen die afhankelijk is van de rentabiliteit van het bedrijf van de klant, het exploitatierisico van het bedrijf, de garantieperiode, het doelland en de eventuele tegengarantie die wordt gesteld. Daarnaast wordt een behandelingsvergoeding in rekening gebracht.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap