IPO: wat is het?

Eigen vermogenVoor het laatst bijgewerkt op November 27, 2020

Wanneer een bedrijf een IPO (initial public offering) onderneemt, wordt het bedrijf een open NV op een aandelenbeurs. Voor een IPO wordt een bedrijf nog aangemerkt als ‘privé’ omdat zijn aandelen alleen beschikbaar zijn voor investeerders van het eerste uur. Na een IPO wordt het bezit van aandelen geopend voor de markt. Dit is de reden dat IPO’s ook bekend staan als aandelen uitgeven, eerste emissie of gewoon ‘naar de beurs gaan’.

Een bedrijf start een IPO om het investeringskapitaal te verhogen door een bepaald aantal aandelen op de beurs uit te geven. Een IPO is een van de vele manieren waarop bedrijven kapitaal kunnen aantrekken. Andere populaire mogelijkheden zijn onder andere het zoeken van grote investeerders, crowdfunding of het gebruik van ingehouden winsten.

Voor- en nadelen van IPO’s

Voordelen van IPO’s

Een succesvolle IPO kan zorgen voor een enorm extra kapitaal. Een goed voorbeeld van zo’n IPO is het Chinese Alibaba dat op de beurs in New York (NYSE) in 2014 meer dan $20 miljoen wist op te halen. Door beursgenoteerd te worden, wordt de bekendheid en het imago van het bedrijf vergroot. Dit betekent dat beursintroducties de omzet en winst van het bedrijf in de toekomst kunnen verhogen en een preciezere waardering van een aandeel kunnen geven.

Voor beleggers is een beursgang een geweldige manier om een aandeel in een bedrijf te krijgen op het moment dat het bedrijf aan de beurs wordt genoteerd. IPO’s zorgen daarnaast ook voor liquiditeit op de markt. Dit maakt het eenvoudiger voor kopers en verkopers om hun orders uit te voeren.

Nadelen van IPO’s

Hoewel een beursgang financieel voordelig kan zijn voor ondernemers, is succes niet gegarandeerd en kunnen er zelfs nadelen zijn voor ondernemers. Ten eerste is het mogelijk dat u uw geld niet zo snel kunt vrijmaken als u zou willen – investeerders kunnen erop aandringen dat al het geld dat door de beursgang wordt opgehaald, wordt geherinvesteerd in het bedrijf, of dat een deel van uw aandelen voor jaren in escrow wordt gehouden.

Ten tweede kan uw eigendomspositie ernstig worden aangetast door een beursgang. U kunt zelfs de controle over het bedrijf verliezen. Om dit te voorkomen, kunnen eigenaars die de controle over een bedrijf willen behouden na een IPO, dit doen door afzonderlijke klassen van aandelen uit te geven die verschillende veelvouden van het stemgewicht dragen. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld IPO (Klasse A) aandelen met slechts 1/10e van de stemrechten van de oorspronkelijke particuliere (Klasse B) aandelen wegen. Op deze manier kan een eigenaar, ook al verliest hij een meerderheidsbelang in de onderneming, toch zeggenschap hebben over de meerderheid van de stemrechten.

Wanneer een bedrijf de beurs op gaat, wordt het onderworpen aan wetten en regels van een bestuursorgaan. Dat betekent dat het bedrijf financiële informatie moet verstrekken die van belang kan zijn voor de concurrentie. Onder deze informatie vallen ook de boekhouding, belastingen en winst.

Hoewel het verzamelen van al deze gegevens potentieel in het nadeel kan zijn voor een bedrijf, plukken beleggers er de vruchten van omdat informatie over een bedrijf hiermee inzichtelijk wordt.
IPO’s brengen ook aanzienlijke kosten met zich mee voor het bedrijf en vereisen dat het zichzelf geschikt maakt voor het publiek. De mogelijkheid bestaat om aanvullend te moeten financieren wanneer de markt niet akkoord gaat met de IPO-prijs. Zo wordt de aandelenprijs direct lager. Dit alles maakt dat een beursgang een kostbare kwestie is voor een bedrijf.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap