Blog

Analyse van de Brexit-overeenkomst

Laat uw bedrijf groeienFebruari 4, 2021
Análisis del acuerdo del Brexit

Op 26 juni 2016 besloten de Britten de Europese Unie te verlaten. Maar hun vertrek was noch gemakkelijk noch snel, het heeft vier jaar geduurd voor de “scheiding” volledig officieel werd. En, alsof het om een echtscheiding gaat, hebben de nu exen een overeenkomst ondertekend die hun betrekkingen voor de toekomst zal regelen.

Brexit: vier jaar van zware onderhandelingen

Uiteindelijk heeft geen van de partijen gekregen wat zij wilden, maar de Europese Unie heeft het gevoel de boel gered te hebben, terwijl het Verenigd Koninkrijk in een slechtere situatie verkeert dan toen het nog deel uitmaakte van de Europese club. Er wordt gehoopt dat dit op zijn beurt als afschrikmiddel zal dienen zodat andere staten niet besluiten dezelfde weg in te slaan als de Britten.

Het zijn vier jaar van zware onderhandelingen geweest, waarvan geen van de betrokken partijen helemaal gelukkig is, maar zowel in de overeenkomst die begin 2020 werd ondertekend als in die aan het eind van het jaar zijn kwesties aan bod gekomen die van vitaal belang zijn voor het Verenigd Koninkrijk en voor de rest van de landen die deel blijven uitmaken van de Europese Unie.

Tariefvrije handel

Vanaf 1 januari 2021 is het VK officieel uit de eurozone. Dit betekent dat telkens wanneer Britse bedrijven producten naar EU-landen willen exporteren, zij met meer bureaucratie en langere procedures te maken zullen krijgen. Precies hetzelfde zal gelden voor in de EU gevestigde bedrijven die hun producten naar het VK willen verzenden.

Wat niet van toepassing zal zijn, zijn tarieven of enige vorm van maximumtarief of -contingent met betrekking tot de volumes of eenheden die kunnen worden geëxporteerd. Met deze maatregel wil de Europese Unie zorgen voor een zo eerlijk mogelijke concurrentie op Europees niveau.

Wat de dienstverlening betreft, zullen professionals die nu hun beroep in het VK willen uitoefenen, het iets ingewikkelder krijgen. Zij zullen een paspoort nodig hebben om het land binnen te komen en hun beroepskwalificaties zullen niet automatisch worden erkend.

Met onze financieringsgids kunt u alles leren over wat u moet weten over het aantrekken van additionele financiering naast de bank. 

ALTERNATIEVE FINANCIERING

GRATIS GIDS

Overgangsregeling voor de visserij

Dit was een van de meest gevoelige kwesties die moesten worden behandeld. Om te voorkomen dat de onderhandelingen zouden worden afgebroken, werd besloten een overgangsregeling in te stellen die gedurende 5 jaar van kracht zal zijn, hetgeen meer dan voldoende tijd biedt om een langetermijnovereenkomst tot stand te brengen.

Voorlopig erkennen beide partijen elkaars recht op wederzijdse toegang tot elkaars wateren. Met het oog op de toekomst is het Verenigd Koninkrijk voornemens de Europese vangstquota met 60% tot 70% te verlagen.

Vaarwel, vrije toegang tot financiële diensten

Het Verenigd Koninkrijk is een wereldmacht op financieel gebied en heeft een machtige banksector, maar heeft sinds 1 januari op Europees niveau vrijwel geen rol meer gespeeld.

In het nieuwe scenario is de gelijkwaardigheidsregeling van kracht. Dit betekent dat banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, alleen toegang zullen kunnen krijgen tot de Europese markt als zij kunnen garanderen dat zij interne regels hebben die even solide zijn als die welke gelden binnen de entiteiten die deel uitmaken van de Europese Unie. Het is aan Brussel om te bepalen of deze gelijkwaardigheid al dan niet bestaat.

Samenwerking inzake klimaatverandering

De Britse leiders zijn zich ervan bewust dat klimaatverandering een realiteit is die alle staten samen moeten bestrijden, en daarom verbindt het land zich ertoe alle verbintenissen met betrekking tot de Overeenkomst van Parijs na te leven om tot een duurzamer milieu te komen.

De energiesector is nauw verbonden met de klimaatverandering. In dit opzicht maakt het VK niet langer deel uit van de interne energiemarkt en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, zodat het geen nucleair materiaal of nucleaire technologieën binnen de Europese Unie zal kunnen verkopen.

Geen vrij verkeer meer

Voortaan hebben Britse burgers een paspoort nodig om naar EU-landen te reizen, en omgekeerd geldt hetzelfde. Bij een verblijf van meer dan 90 dagen, binnen een totale periode van 180 dagen, is een visum vereist.

Beperkingen op het verkeer hebben ook gevolgen voor het verkeer van goederen en rechtstreekse vluchten, waarbij bepaalde beperkingen rechtstreeks van toepassing zijn op bedrijven en niet op burgers.

Hoewel velen van mening zijn dat de scheiding tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk niet bepaald een goede beslissing is, zijn zij het erover eens dat de bereikte overeenkomst de best mogelijke optie is deze situatie.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Análisis del acuerdo del Brexit
Luciana Kooke
Luciana Kooke
Marketing Assistant bij Novicap

Laat uw reactie achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

8:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap