Sociaal kapitaal: kenmerken en functies

Voor het laatst bijgewerkt op Juli 25, 2022

Het aandelenkapitaal bestaat uit alle bijdragen die de aandeelhouders van een onderneming in de loop der tijd hebben gestort. Deze kunnen worden verricht bij de oprichting van de vennootschap of, zoals wij hierna zullen zien, bij een kapitaalverhoging.

In de balans zal het aandelenkapitaal aan de passiefzijde verschijnen, meer bepaald in het eigen vermogen, binnen de posten van het eigen vermogen.

Het kan gaan om geld, goederen zoals machines, installaties of meubilair, en vermogensrechten die voor economische waardering vatbaar zijn.

Het zou kunnen worden opgevat als de schuld die de vennootschap sinds haar oprichting bij haar vennoten heeft, aangezien dit kapitaal een eigendomsrecht van de vennoten op de vennootschap vertegenwoordigt.

Kenmerken van het aandelenkapitaal

Aangezien het aandelenkapitaal een belangrijk onderdeel vormt van het vermogen van een vennootschap, heeft het bepaalde kenmerken en is het onderworpen aan specifieke beginselen die voor alle vennootschappen gelijk zijn.

Aandelenkapitaal en eigen vermogen

Aandelenkapitaal mag niet worden verward met andere financiële elementen van de balans van een onderneming die tot de passiefzijde van een onderneming behoren, zoals eigen vermogen, nettowaarde of kapitaal:

 • Het eigen vermogen is het resultaat van de aftrek van alle plichten en verplichtingen van het vermogen en de rechten van de vennootschap. Op die manier zouden wij de waarde van de onderneming verkrijgen zodra alle uitstaande betalingen zijn verricht.
 • Het eigen vermogen is het totale eigen vermogen van de onderneming, rekening houdend met zowel activa als passiva.
 • Kapitaal is gelijk aan de nettowaarde van de onderneming.
 • Het aandelenkapitaal bestaat eenvoudigweg uit de inbreng van de aandeelhouders, zonder rekening te houden met activa, rechten of verplichtingen.

Participatie van aandeelhouders

Aandeelhoudersbijdragen kunnen in contanten of in natura zijn. Door de inbreng verwerft de aandeelhouder beslissingsbevoegdheid over de activiteiten van de onderneming.

Deze deelneming is gelijk aan het door de aandeelhouder ingebrachte deel van het kapitaal, berekend als percentage van het totaal. Het deelnemingspercentage wordt in aanmerking genomen bij stemming, dividenduitkering of terugbetaling in geval van liquidatie van de vennootschap.

Wijziging van het kapitaal

Anderzijds kan het aandelenkapitaal worden verhoogd of verminderd naar gelang van de behoeften van de vennootschap, hetgeen een nuttig instrument is bij het beheer van eventuele verliezen en in overeenstemming is met de in de wet op de kapitaalvennootschappen vervatte reglementaire voorschriften.

De verhoging kan geschieden door uitgifte van nieuwe aandelen of door verhoging van de nominale waarde van bestaande aandelen. Het kan worden gefinancierd met de eigen reserves of winst van de onderneming of door geld of andere activa in te brengen.

De vermindering kan geschieden door een correctie van het oorspronkelijke kapitaalcijfer, een vermindering van het eigen vermogen of de uittreding van aandeelhouders uit de onderneming. Zij zal worden uitgevoerd door de gedane bijdragen terug te storten of door de dividendverplichtingen af te schrijven.

Beginselen van het aandelenkapitaal

Zoals hierboven vermeld, gelden voor het aandelenkapitaal bepaalde beginselen:

 • Principe van vaststelling. Het kapitaal moet in de statuten van de vennootschap worden vermeld, met vermelding van het bedrag, het aantal aandelen of de nominale waarde, naast andere relevante begrippen.
 • Principe van volledigheid. Alle aandelen moeten door de aandeelhouders worden opgenomen of onderschreven.
 • Principe van stabiliteit. De waarde van het maatschappelijk kapitaal mag niet worden gewijzigd zonder inachtneming van de geldende voorschriften en de vastgestelde wettelijke bepalingen.
 • Principe van realiteit. De inbreng van de aandeelhouders moet reëel zijn, zodat wordt voorkomen dat vennootschappen met fictief kapitaal worden opgericht.
 • Principe van minimale uitgaven. Om een vennootschap op te richten, moet een minimumbedrag worden gestort.
 • In dit webinar zullen we het hebben over hoe bedrijven hun balans kunnen verbeteren door middel van financiële opmaaktechnieken en hoe ze kunnen proberen te misleiden door middel van creatieve boekhoudtechnieken.

Minimumkapitaal

Zoals gezegd moet voor de oprichting van bepaalde vennootschappen worden voldaan aan een minimumkapitaalvereiste. In de Spaanse wetgeving zijn de minimumbedragen die door de vennoten moeten worden ingebracht als volgt:

 • Anonieme venootschap: vereist een minimumkapitaal van 60.101,21 euro. Zij zal een kapitaal hebben dat verdeeld is in aandelen die gelijk zijn aan het aandelenbezit van elke vennoot.
 • Naamloze vennootschap: het minimumkapitaal bedraagt € 3.012.
 • Functies van het aandelenkapitaal
 • Het maatschappelijk kapitaal heeft binnen de vennootschap drie hoofdfuncties: organisatie, garantie en financiën.

Door de organisatorische functie kan het aandelenkapitaal de mate van deelneming van elke aandeelhouder, het aantal gehouden stemmen, het bedrag van de verschuldigde dividenden en het bij vereffening te ontvangen bedrag bepalen.

De aansprakelijkheidsfunctie maakt het aandelenkapitaal tot de ultieme garantie in het liquidatieproces van de onderneming, aangezien het zal worden gebruikt om uitstaande verplichtingen te vereffenen en de door de aandeelhouders gedane inbreng terug te betalen.

De financiële functie maakt van het aandelenkapitaal de eerste instroom van middelen van de vennootschap en hetgeen het mogelijk maakt de operationele activiteit van de vennootschap te starten en te ontwikkelen.

Wij hebben het belang kunnen zien van het maatschappelijk kapitaal in een onderneming, omdat het niet alleen het eerste zetje is voor het begin van de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteit, maar ook een abstract begrip wordt dat de deelneming van de vennoten bepaalt en de garantie van de onderneming tegenover derden.

HULP NODIG?

BEZOEK DE INFORMATIEPAGINA EN ONTDEK GIDSEN DIE U KUNNEN HELPEN OM UW LIQUIDITEIT TE VERBETEREN

Gerelateerde artikelen

ALTERNATIEVE FINANCIERING

DOWNLOAD ONZE GRATIS ALTERNATIVE FINANCIERINGSGIDS VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN

NoviCap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw aanvraag bij te wonen en u elektronische communicatie over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming bekijken in het volgende  Privacy beleid.

Spreek met een financieel expert

Novicap informeert u dat uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om uw verzoek bij te wonen en u elektronische mededelingen over onze diensten te sturen. Deze gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden en u kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen volgens het volgende Privacybeleid.

Bel ons tijdens openingstijden: 

maandag t/m vrijdag

9:00 tot 18:00

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk. 

Copy link
Powered by Social Snap